VII sesja Rady Gminy Wiżajny – Ustanowienie herbu, flagi i pieczęci Gminy Wiżajny oraz zasad ich używania.

 Uprzejmie zawiadamiam, że  postanowieniem  z  dnia 22 maja 2015 r. zwołałem  na  dzień 28 maja 2015 r. (czwartek) na godz. 1100  VII sesję Rady Gminy Wiżajny. Sesja odbędzie się w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Porządek sesji obejmuje:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Wiżajny oraz zasad ich używania.
 5.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

\-\Walenty Wałejko

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
pomnik

WIŻAJNY NA STAREJ FOTOGRAFII

   W tym miejscu publikowane będą fotografie przedstawiające Wiżajny oraz jej mieszkańców uwiecznionych na zdjęciach w przeszłości. Jeśli w Państwa zbiorach znajdują się interesujące zdjęcia o takiej właśnie tematyce, jeśli posiadacie w archiwum rodzinnym stare zdjęcia z dawnych lat i chciałbyś je pokazać innym – to zapraszamy do przesyłania fotografii. Zdjęcia za Państwa zgodą zeskanujemy i opublikujemy w naszym serwisie.

Kontakt:

        Tomasz Zamojski  – tel. 501386 218 lub  kontakt@wizajnyinfo.pl lub tomzamo@gmail.com

Skan_20150429 (6)

263. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania z 1922 r

Skan_20150429 (3)

254.

Skan_20150429

253.

23

237. Rok 1938 na zdjęciu Marianna, Leokadia, Adam, Czesław, Irena, Witold, Jan Tyneborowie -Wiżajny w pobliżu cmentarza

Wszystkie zdjęcia po kliknięciu Więcej

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

VI sesja Rady Gminy Wiżajny

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 12 maja 2015 r. zwołałem na dzień 22 maja 2015 r. (piątek) na godz. 1500 VI sesję Rady Gminy Wiżajny. Sesja odbędzie się w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Porządek sesji obejmuje:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów oraz odpowiedzi Wójta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wiżajny
  do Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów
  w obrębie Wiłkupie i Laskowskie gm. Wiżajny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  oraz udzielenia bonifikaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wiżajny.
 14. Wolne wnioski.
 15.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Walenty Wałejko

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
objazd 2015

Odjazdowy Bibliotekarz 2015

Do akcji włączamy się po raz czwarty. Promujemy Tydzień Bibliotek, partnerstwo lokalne, jazdę rowerem oraz integrację. Wzorem roku ubiegłego wybieramy trasę dłuższą ok. 15 km, wokół jeziora Wiżajny. Ruszamy spod biblioteki, przejeżdżamy Wiżajny, Burniszki, Stankuny i Wiłkupie, dojeżdżamy do stadionu gminnego. Tam czekają nas dodatkowe atrakcje: malowanie twarzy, czytanie wylosowanych fragmentów tekstów oraz slalom wśród książek. Dzięki naszym sponsorom będą też lody dla uczestników oraz ognisko z kiełbaskami. Rozjazd do domów ze stadionu.

11009134_876924269036211_670405814805228104_n

 

Źródło: Biblioteka Wiżajny

 

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

OBWOD1

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

tur 10.05.2015

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

ydzień bibliotek

 

źródło: Biblioteka Wiżajny

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
m20150427130277182723

24 kwietnia 2015 r. w Świetlicy Gminnej w Wiżajnach odbyły się eliminacje powiatowe na XXIII  Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. Mama, tata i ja. Głównym założeniem festiwalu jest muzyczne ukierunkowanie wrodzonych zamiłowań  i zdolności dzieci w wieku przedszkolnym. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 21 przedszkolaków z Oddziałów Przedszkolnych, działających przy Szkołach Podstawowych w: Słobódce, Bakałarzewie, Przerośli i Wiżajnach.
Jury konkursu wyłoniło najlepszych wykonawców w kategorii solistów, którzy będą reprezentowali Powiat Suwalski na Festiwalu Wojewódzkim w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku w dniu 15 maja 2015 r.:

1.    Katarzyna Szlaszyńska – Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Słobódce.
2.    Wiktoria Łoboda – Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przerośli.
3.    Natalia Jurgielewicz – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wiżajnach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, natomiast laureaci miejsc I-III  dodatkowo statuetki. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Organizatorami etapu powiatowego byli Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz Świetlica Gminna w Wiżajnach.
źródło: http://www.powiat.suwalski.pl/
Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
m201504201456446564899

W dniu 17 kwietnia 2015 r. odbył się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach Ogólnopolski Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – etap powiatowy.

Do etapu powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego po przeprowadzeniu eliminacji gminnych przystąpiło łącznie piętnaście drużyn: osiem drużyn reprezentujących szkoły podstawowe oraz siedem drużyn reprezentujących gimnazja.Uczestnicy eliminacji rozwiązywali test z zakresu przepisów ruchu drogowego, wykonywali zadanie praktyczne – jazda rowerem po torze przeszkód oraz jazda po miasteczku ruchu drogowego jak również zadanie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej polegające na opatrzeniu symulowanej rany z ustnym opisem wykonywania poszczególnych czynności.W kategorii szkół podstawowych poszczególne miejsca zajęły:
1. Szkoła Podstawowa w Kaletniku – opiekun Pan Andrzej Bigielis
2. Szkoła Podstawowa w Poddubówku – opiekun Pan Jerzy Jurewicz
3. Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie – opiekun Pan Mariusz Omilian
4. Szkoła Podstawowa w Rutka-Tartak – opiekun Pan Paweł Urbański
5. Szkoła Podstawowa w Wiżajnach – opiekun Pani Jolanta Orłowska
6. Szkoła Podstawowa w Filipowie – opiekun Pan Mieczysław Wierzbicki
7. Szkoła Podstawowa w Jeleniewie – opiekun Pani Teresa Borkowska
8. Szkoła Podstawowa w Raczkach – opiekun Pan Marek CieślukW kategorii gimnazjów kolejność przedstawia się następująco:
1. Gimnazjum w Kaletniku – opiekun Pan Andrzej Bigielis
2. Gimnazjum w Wiżajnach – opiekun Pan Janusz Żmojda
3. Gimnazjum w Przebrodzie – opiekun Pan Paweł  Mackiewicz
4. Gimnazjum w Bakałarzewie – opiekun Pan Mariusz Omilian
5. Gimnazjum w Jeleniewo – opiekun Pan Tomasz Sawicki
6. Gimnazjum w Rutce – Tartak -opiekun Pan Paweł Urbański
7. Gimnazjum w Raczkach – opiekun Pan Leszek Sudnik

 

źródło: http://www.powiat.suwalski.pl/

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

mama_tata_i_ja

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

“Jabłka,sery, raki to Wiżajn przysmaki”

jab-ka, sery, raki ...

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Scan0030

Życzymy aby Święta Wielkanocne przyniosły Wam radość

Były pełne wiary, nadziei i miłości.

                                                                                                  WiżajnyInfo

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay