DZIEŃ OTWARTY- TURTUL

spk dzień

 

Źródło: www.spk.org.pl

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

susza

 

1, Wniosek rolnika.pdf [pobierz plik]
2. Oświadczenie rolnika o powierzchni upraw i plonów.pdf [pobierz plik]
3. Oświadczenie rolnika o produkcji zwierzęcej.pdf [pobierz plik]
Źródło: www.wizajny.pl

 

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

FESTYN “SWOJSKIE KLIMATY”

naszplakat2015

 

Źródło: www.swietlica.wizajny.pl

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
pomnik

WIŻAJNY NA STAREJ FOTOGRAFII

   W tym miejscu publikowane będą fotografie przedstawiające Wiżajny oraz jej mieszkańców uwiecznionych na zdjęciach w przeszłości. Jeśli w Państwa zbiorach znajdują się interesujące zdjęcia o takiej właśnie tematyce, jeśli posiadacie w archiwum rodzinnym stare zdjęcia z dawnych lat i chciałbyś je pokazać innym – to zapraszamy do przesyłania fotografii. Zdjęcia za Państwa zgodą zeskanujemy i opublikujemy w naszym serwisie.

Kontakt:

        Tomasz Zamojski  – tel. 501386 218 lub  kontakt@wizajnyinfo.pl lub tomzamo@gmail.com

Skan_20150624

246. Dokument pobrania konia dla wojska ( mobilizacja) 24.08.1939

Skan_20150429 (6)

263. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania z 1922 r

Wszystkie zdjęcia po kliknięciu Więcej

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
SONY DSC

Obchody 90-lecia OSP w Wiżajnach

„…Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie,

ożywiać marzenia i spełniać swe sny.

Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie

Rycerze Floriana to my!…”

      W dniu 5 lipca 2015 roku społeczność Gminy Wiżajny wraz z zaproszonymi gośćmi świętowała jubileusz 90 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Świętowanie jubileuszu rozpoczęto zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych przed remizą OSP w Wiżajnach. Po zbiórce, przy dźwiękach orkiestry pododdziały przemaszerowały do miejscowego kościoła pw. św. Teresy z Avila, w którym została odprawiona uroczysta msza święta w intencji strażaków.  Następnie kolumną marszową nastąpił przemarsz do parku, gdzie przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się dalsza część uroczystości.

Raport gotowości do uroczystego apelu złożył: Wiceprezes, Naczelnik OSP w Wiżajnach dh Walenty Antoni Stankiewicz, raport przyjął: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych RP Województwa Podlaskiego
dh Tadeusz Chołko.

Po oddaniu honoru sztandarom i powitaniu druhów przy dźwiękach Hymnu Państwowego została podniesiona na maszt flaga państwowa

Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Wiżajny pan Stanisław Jacek Pietrukiewicz, który przedstawił również rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wiżajnach.

Za szczególne zasługi dla funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa na terenie województwa podlaskiego decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego uchwałą nr 106/XII/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku nadało  Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiżajnach Brązową Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”.

Dekoracji Sztandaru w asyście Wójta Gminy Wiżajny dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych RP Województwa Podlaskiego dh Tadeusz Chołko.

Jubileusz stał się również okazją do wręczenia odznaczeń druhom za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego medale otrzymali druhowie:

 1. Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
  • Stefan Danielewicz
  • Stanisław Zawadzki
 2. Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
  • Jan Grabek
  • Radosław Szeraszewicz
 3. Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
  • Małgorzata Danielewicz
  • Stanisław Jacek Pietrukiewicz
  • Marcin Kowalewski
  • Łukasz Kowalewski
  • Szymon Kramarewicz
  • Paweł Markowski
 4. Brązową Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”.
 • Jerzy Buczyński

W czasie uroczystości padło wiele ciepłych i miłych słów pod adresem „jubilatki”, podziękowań za dotychczasową działalność oraz życzenia wszelkiej pomyślności w jakże ważnej, odpowiedzialnej społecznej służbie.

Uroczystość uświetniła muzyką Miejska Orkiestra Dęta z Olecka pod batutą Weroniki Kordowskiej.

Bycie strażakiem – ochotnikiem to satysfakcja i zamiłowanie do służby, to ofiarność i oddanie strażackiej służbie pod niezmiennym, sztandarowym hasłem:

„BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA RATUNEK”.

Opracował: Jerzy Buczyński

   

 Rys historyczny OSP Wiżajny

 

osp_wizajny

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

bibliot

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

90-lecie OSP w Wiżajnach

plakat-wizajny-strazacy

 

Źródło: www.wizajny.pl

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Rajd Polski

os_5_7_stanczyki

 

Trasa rajdu na terenie gminy Wiżajny przebiega drogami gminnymi przez miejscowości:

-wjazd od strony gminy Dubeninki do miejscowości Kłajpedka, Kłajpeda, Dziadówek, Dzierwany, Ługiele, Jegliniszki, Sześciwłóki, Okliny, Użmauda, (Rakówek gmina Dubeninki), Mauda, Leszkiemie, Wiżgóry i Wiżajny.

Meta rajdu w miejscowości Wiżajny na drodze Wiżajny – Wiżgóry.

 

http://kibice.rajdpolski.pl/wp-content/uploads/2014/04/OesyKilometryGodziny-Lotos72RajdPolski.pdf

 

Źródło: www.rajdpolski.pl

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Konkurs Fotograficzny

plakat_2013

 

Źródło: www.swietlica.wizajny.pl

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
HERB

VIII sesja Rady Gminy Wiżajny

26 czerwca 2015 r. (piątek) na godz. 1000 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Wiżajny. Sesja odbędzie się w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Porządek sesji obejmuje:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów oraz odpowiedzi Wójta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Wiżajny
  ze Stowarzyszenia Północno-Wschodnia Lokalna Grupa Działania „Szelment”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2015-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad.
Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Skan_20150626

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

24.04.15-bajki

Źródło: www.swietlica.wizajny.pl

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay