Category Archives: Wiadomości

W niedzielę wybory samorządowe

         Wybory samorządowe 2014 odbędą się 16 listopada, w niedzielę. W głosowaniu mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby, nawet te, którym dzień 18 urodzin przypada właśnie 16 listopada. Każdy, kto chce oddać głos w niedzielnych wyborach, musi pamiętać o wzięciu ze sobą do lokalu wyborczego dokumentu tożsamości (dowód, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa, ligitymacja szkolna czy studencka),ze zdjęciem. Aby w wyborach samorządowych oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce przy jednym nazwisku kandydata na karcie do głosowania. W lokalu wyborczym otrzymamy cztery karty w różnych kolorach – na każdej można oddać głos tylko na jedną osobę.

Kolory kart: biała – w wyborach do rad gmin, żółta – w wyborach do rad powiatu, niebieska – w wyborach do sejmików wojewódzkich i różowa – w wyborach wójta.

Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7.00 do 21.00. Cisza wyborcza będzie obowiązywała już od 14 listopada czyli od piątku od 24.00.

INFORMACJE O LOKALACH WYBORCZYCH

OBWOD1

 

Nowe cuda Polski wybrane! – II miejsce Suwalski Park Krajobrazowy

Czytelnicy Travelera wybrali 7 nowych cudów Polski. Najwięcej głosów otrzymał kompleks OFF Piotrkowska

W czwartej edycji plebiscytu organizowanego przez redakcję National Geographic Traveler oddano ponad 115 tysięcy głosów (najwięcej w historii plebiscytu!). Zacięta walka trwała do ostatniej chwili.

– Pierwsze miejsce w plebiscycie „7 nowych cudów Polski” organizowanym przez National Geographic Traveler zajął kompleks OFF Piotrkowska w Łodzi. Ale wygranymi są wszystkie wyjątkowe miejsca, które znalazły się w finałowej siódemce. Na łamach magazynu zawsze docenialiśmy i opisywaliśmy piękno naszego kraju, ale już po raz czwarty udało nam się zaangażować do wspólnej zabawy naszych Czytelników. W tegorocznym konkursie oddano dokładnie 115 325 głosów i jest to rekord w historii tego plebiscytu. Tym samym udowadniamy, że moda na Polskę wciąż trwa! – mówiMartyna Wojciechowska, redaktor naczelna National Geographic Traveler.

II miejsce (15% głosów)
Suwalski Park Krajobrazowy –  Gratulacje !!!!!!!!

źródło i szczegóły: www.national-geographic.pl

„Rewitalizacja miejscowości Wiżajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych.”

   Dobiegają końca prace przy dwóch projektach realizowanych przez Gminę Wiżajny. Operacje w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Festyn – Wiżajny

    20 lipca 2014 roku o godzinie 14 na stadionie gminnym w Wiżajnach odbędzie się  coroczny Festyn „Swojskie klimaty”.

W programie festynu:

otwarty turniej piłki plażowej,koncerty zespołów i kapel ludowych z Polski i Litwy, mecz piłki nożnej: żonaci-kawalerowie, przeciąganie liny drużyn Polska-Litwa, występ grupy „Snap” fitness z Suwałk, program animacyjny dla dzieci- zabawy i gry dla najmłodszych pod okiem fachowych opiekunów, kiermasz rękodzieła ludowego, prezentacja i sprzedaż produktów lokalnych, występ zespołów folkowych(„Mister Night”, „Crazy Dance”, „Pasjon”, „Convers”, „Age”, „Nocny Patrol”)

1111111111111111111

warsztaty

 

źródło: www.swietlica.wizajny.pl

 

Suwalskiego Parku Krajobrazowego w aplikacji mobilnej

W nadchodzącym sezonie turystycznym Suwalski Park Krajobrazowy dla wszystkich odwiedzających przygotował bezpłatną aplikację mobilną na Androida. Zawiera ona opis 20 najbardziej interesujących obiektów przyrodniczych zlokalizowanych na terenie Parku.

Aplikację można pobrać z platformy GOOGLE PLAY, wpisując pełną nazwę: Suwalski Park Krajobrazowy, a następnie zainstalować ją na urządzeniu mobilnym. Przy każdym obiekcie oprócz praktycznych informacji, znalazły się dodatkowe zdjęcia oraz mapa z zaznaczoną lokalizacją GPS. Ma ona na celu ułatwienie turystom poruszanie się w terenie oraz poznawanie uroków Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

źródło: www.spk.org.pl

Nowa droga w gminie Wiżajny

6 września Powiat Suwalski oficjalnie zakończył remont drogi nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu LT-PL/148 „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów”.

Oficjalne użytkowanie drogi rozpoczął rajd rowerowy, który wyruszył z miejscowości Rogożajny.
Grupę czterdziestu uczestników składającą się m.in. z przedstawicieli samorządu Powiatu Suwalskiego, uczniów Gimnazjum w Wiżajnach oraz innych miłośników jazdy rowerowej poprowadzili  Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski i Wicestarosta Witold Kowalewski. Rowerzyści mieli do pokonania 40 kilometrową trasę, której celem był odrestaurowany w ramach tego samego projektu plac miejski w miejscowości Kybartai na Litwie.

FESTIWAL SERA

Stowarzyszenie „Macierzanka” ma zaszczyt zaprosić na kolejną edycję Festiwalu Sera, która odbędzie się w dniu 11.08.2013 r. w Wiżajnach.

    Festiwal Sera, to impreza plenerowa polegająca na promowaniu żywności oryginalnej, produkowanej w sposób niespotykany w innych miejscach na świecie, żywności tradycyjnej, zdrowej i niestety zagrożonej zniknięciem w wyniku coraz bardziej natarczywej ekspansji tego, co na całym świecie znane jest jako fast food. Publiczność Festiwalu to zarówno mieszkańcy powiatu suwalskiego jak i grupy widzów z całej Polski przebywający na Suwalszczyźnie w ramach wakacyjnego odpoczynku. Na Festiwalu Sera obecni są przedstawiciele lokalnych i ogólnopolskich mediów, patronat medialny  :  „Radio 5”, i „NiebywałeSuwałki”.

Plakat 2013 Współorganizatorzy :

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
2. Powiat Suwalski

3.Urząd Gminy Wiżajny

  • Z poważaniem

    Barbara Żeliszczak

    Prezes

    Stowarzyszenia „Macierzanka”

Gospodarka odpadami w gminie Wiżajny

Od 01 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych prowadzony będzie przez wyłonioną w przetargu Firmę Transportowo – Usługową EKO s.c. ul. Słoneczna 12,  16 – 404 Jeleniewo tel. 87 568 30 16.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny właściciele nieruchomości powinni gromadzić odpady w sposób selektywny w podziale na odpady suche i zmieszane.

Odpady suche tj. papier, gazety i czasopisma, tektura i kartony, tworzywa sztuczne, metalowe puszki po żywności, napojach, opakowania wielomateriałowe (tetra pak) nie ulegające biodegradacji, folia, plastikowe butelki po napojach, środkach czystości i produktach spożywczych,  zbierane będą do pojemników w kolorze żółtym lub oznaczone kolorem żółtym pozwalającym na identyfikację, odbierane jeden raz na dwa miesiące.

Odpady zmieszane tj. popiół z węgla, worki z odkurzacza, sznurki i wstążki, odpady higieniczne, ceramika, lustra, szkło płaskie, zmiotki, niedopałki papierosów zbierane będą do pojemników w kolorze czarnym, ciemnoszarym, zielonym oraz brązowym, odbierane jeden raz w miesiącu.

Każdy właściciel nieruchomości powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiednie dla danego rodzaju odpadów pojemniki spełniające wymagania Polskich Norm oraz oznakowanie zapewniające identyfikację (np. nr nieruchomości

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Urzędu Gminy Wiżajny nr 33 9354 0007 0090 0900 0114 0002 w BS Sejny O/Wiżajny, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Brak uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, skutkować będzie wszczęciem postępowania egzekucyjnego, aż do windykacji należności (zajęcie wynagrodzenia, ruchomości, obciążenie hipoteką).

Odpady takie jak: opakowania szklane, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone odbierane będą od właścicieli nieruchomości nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiżajnach przy ul. Sejneńskiej 13, od poniedziałku do piątku w  godzinach od 10 do 14 oraz w soboty
od 10 do 13.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiżajny ul. Rynek 1, 16-407 Wiżajny, tel. 87 568 83 03 lub 87 568 80 27 oraz na stronie gminy www.wizajny.pl.

źródło: wizajny.pl

turniej PRO EWOLUTION SOCCER

turniej fifa2

Stowarzyszenie „Macierzanka”

    Miło mi poinformować, iż „Ser Wiżajny” produkowany przez Stowarzyszenie „Macierzanka” w dniu 23.01.2013r. został wyróżniony i nagrodzony przez Lożę Ekspertów znakiem promocyjnym „Doceń Polskie TOP PRODUKT”.

Program „Doceń polskie” ma na celu promocję wysokiej jakości produktów dostępnych na polskim rynku oraz posiadających „polski akcent”. Skierowany jest do producentów dóbr konsumpcyjnych ze szczególnym naciskiem na produkty FMCG (produkty/dobra szybko zbywalne).
Uczestnictwo w programie „Doceń polskie” gwarantuje producentowi szerokie wsparcie promocyjne na różnych płaszczyznach i za pośrednictwem różnych nośników informacji – za pośrednictwem mediów tradycyjnych jak i elektronicznych.
Istnieją dwa sposoby dostarczenia produktu do oceny dopuszczającej przyznanie znaku „Doceń polskie”:
– zgłoszenie produktu przez jego Producenta,
– nominowanie produktu przez Lożę Ekspertów.

Więcej na :

http://www.docenpolskie.pl/
http://blog.docenpolskie.pl/

pozdrawiam
Barbara Żeliszczak
Prezes
Stowarzyszenia „Macierzanka

Ile za śmieci ?

Do zdecydowanej większości z nas dotarła już zapewne wiadomość, że od 1 – go lipca 2013 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zajdą ogromne zmiany, nazywane nawet rewolucyjnymi, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi, choć nie wszystkie będą przez nas, jako zwykłych obywateli, bezpośrednio zauważone.   <<CZYTAJ WIĘCEJ>>