Monthly Archives: Marzec 2012

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wiżajny

Przewodniczący Rady Gminy Wiżajny postanowieniem z dnia 27 marca 2012 r. zwołał Sesję Rady Gminy na dzień 30 marca 2012 r. (piątek ) na godz. 10.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Wiżajnach w trybie nadzwyczajnym, wynikającym z niemożności zachowania terminów ustawowych przy zwoływaniu sesji zwyczajnych, a wystąpienia konieczności posiedzenia Rady jeszcze w tym miesiącu.

Radni będą dyskutować i podejmować uchwały w następujących sprawach :

-zmiany w budżecie gminy na 2012 r.

-zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gm. Wiżajny na lata 2012-2022,

-fundusz sołecki na 2013 r.

-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

– nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Rutka – Tartak ( chodzi o drogi ).

Ponad to będzie mowa m.in. o wdrażanej w życie znowelizowanej ustawie  o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zarezerwowaliśmy też czas dla Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej na prezentację.

Serdecznie zapraszamy Sołtysów Gminy Wiżajny oraz wszystkich zainteresowanych sprawami naszej Gminy.

Aktualizacja Galerii

Została zaktualizowana Galeria, dla lekkiego oderwania zapraszam do odwiedzenia i obejrzenia zdjęć;) pozdrawiam

Aby przejść bezpośrednio do galerii zdjęć kliknij TUTAJ

Nie dajmy się zwariować !

Po kilkunastu dniach kampanii referendalnej, rozmawiania z ludźmi i słuchania ich, dochodzimy do wniosku, że informacja docierająca w teren, dotycząca spraw gminnych i pracy samorządu gminnego, jest poważnie zdeformowana i nie zawsze zgodna z rzeczywistością.

REFERENDUM ? O co chodzi…..

     Wędrując od domu do domu podczas kampanii referendalnej napotykamy wciąż jedno pytanie, powtarzające się zbyt często, aby nie poświęcić mu więcej czasu. Otóż : ” O co wam tak naprawdę poszło, czy trzeba go odwoływać, czy nie da się inaczej ?”

Odpowiedź brzmi : ” Niestety, nie da się inaczej . ”  Czytaj więcej

„Zapuszczanie żurawia”

Generalnie to nikt nie lubi, kiedy ktoś myszkuje po jego kieszeni. Nie każdy z nas wiedział, że zostając radnym trzeba wyłożyć „kawę na ławę”; pochwalić się swoim „bogactwem” przed wszystkimi. W tym właśnie celu co roku składamy tzw. oświadczenia majątkowe, które są do wglądu dla każdego obywatela (Biuletyn Informacji Publicznej).

Podczas naszych odwiedzin  kampanijno-referendalnych wielu porusza temat diet radnych, ciepłej posadki Przewodniczącego czy Wójta. Dla jasności, zaspokajając ciekawość pochwalimy się ile to my Was kosztujemy jako władze samorządowe.<<CZYTAJ WIĘCEJ>>

Odwaga świadomego wyboru.

O możliwych wynikach referendum w skrócie:

Pytanie referendalne: ,,Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Józefa Laskowskiego Wójta Gminy Wiżajny przed upływem kadencji?”

-753 osoby lub więcej głosujące w referendum potrzebne dla jego ważności.

Aby czytać dalszą część wpisu kliknij na CZYTAJ WIĘCEJ

Pod publikę

Każdy chciałby usłyszeć wiadomość, że wszystko będzie tanieć, a żyć będzie się nam coraz lepiej.  Wiadomość kategorii „SUPER”, tylko czy może to być prawdą?

Okazuje się, że tak.

Kliknij na CZYTAJ WIĘCEJ,aby czytać dalszą część wpisu.

Obiecanki-cacanki,a sąd sądem

Zgodnie z planem pomówmy o sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminami Wiżajny a Rutką-Tartak czyli przejściem 4 miejscowości ( Smolniki, Polimonie, Jedoziory i Kleszczówek) z Gm. Wiżajny do Gm. Rutka-Tartak.

Niby to sprawa z tamtej kadencji ale ciągnie się za obecną,jak smród za wojskiem i cały czas sporo nas kosztuje.

Naszym zdaniem to zdarzenie nie powinno mieć miejsca w historii tych dwóch gmin. Ale trudno.  Aby przeczytać cały artykuł kliknij na czytaj więcej

Media o Referendum

Radio  5

http://www.radio5.com.pl/index.php?id=23&ia=37544

http://www.radio5.com.pl/index.php?id=23&ia=37625

TVP  Białystok

http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/wizajny-przed-referendum/6729394

8 minut i 35s

Niegospodarność -ciąg dalszy

Okazało się,że fragment naszego uzasadnienia wniosku o odwołanie wójta,dotyczący niegospodarności i złej polityki finansowo-kredytowej,wzruszył Pana Laskowskiego szczególnie.

Wzruszenie Pana Wójta skończyło się oskarżeniem przed sądem naszego Przewodniczącego Rady Gminy Pana Walentego Wałejko o pomówienie poprzez podpisanie,opublikowanie i kolportowanie wniosku radnych o przeprowadzenie referendum w celu odwołania wójta.

To niby miał schować wniosek do szuflady i udawać,że nic nie wie?

Trzynastu radnych podpisało się pod wnioskiem,łącznie z Przewodniczącym,i rzeczą naturalną było upublicznienie tego faktu.

Uważamy to za próbę zamknięcia ust krytyce i odbieranie prawa oceny pracy wójta przez radnych.

Wracając do konkretów niegospodarności.  Jak można nazwać wypłacenie Panu Wójtowi ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe w poprzedniej kadencji w wysokości ponad  20 tys.złotych?

Wszystko niby zgodnie z prawem ,lecz celowe bronienie się przed pójściem na urlop wypoczynkowy z widocznym celem uzyskania należnego ekwiwalentu i naciąganie ledwie dyszącego budżetu gminy na dodatkowe koszty nie jest w porządku wobec Podatników.

W następnej publikacji postaramy się naświetlić bliżej,zgodnie z naszą wiedzą,zagadnienia związane ze zmianą granic administracyjnych pomiędzy gminami Wiżajny i Rutką-Tartak.

Niegospodarność

Ponieważ internauci dopytują się o konkrety na temat niegospodarności zarzucanej przez radnych Panu Wójtowi, to proszę bardzo.

Niegospodarnością w  naszym pojęciu są wszelkie działania i decyzje skutkujące trwonieniem majątku gminnego lub zaniechania działań mogących przysporzyć gminie określone korzyści.

Dzisiaj przedstawiamy sprawę zaniechania nabycie w 2009 roku (za poprzedniej kadencji) od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości składającej się z działek o łącznej powierzchni ok. 1 ha i budynków na tych działkach o łącznej powierzchni użytkowej 545 m2 oraz masztu antenowego o konstrukcji stalowej (dane w/g wykazu Nr 2/2009 Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie).

Nieruchomość po byłej placówce Straży Granicznej w Wiżajnach, doskonałe położenie, z możliwością adaptacji na potrzeby gminy np.biurowiec , przedszkole itp. Cena nieruchomości tylko 160 tysięcy złotych. Pan Laskowski żądał bezpłatnego przekazania nieruchomości dla gminy, co było niedorzecznością i ostatecznie sprzedano to osobie prywatnej w drodze przetargu. Na ten czas gmina dysponowała środkami finansowymi na taki cel i Pan Wójt miał pełne poparcie społeczne oraz Rady Gminy. Stracono w ten sposób świetną okazję poprawy warunków lokalowych min. Urzędu Gminy.

Pan Wójt w tej chwili domaga się od radnych uchwalenie 20 tys. złotych na projekt nowego budynku Urzędu Gminy oraz przeznaczenia wszystkich możliwych  środków pochodzących ze sprzedaży zbędnego mienia gminnego na budowę tego urzędu w 2014 roku. Radni nie zgodzili się na tą wizję Pana Wójta uznając inwestycje drogowe za bardziej pilne i niezbędne dla społeczności lokalnej.

Ciąg dalszy nastąpi.

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej

Ustalenia pokontrole kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy z dnia 18 października 2011 roku

„Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości gminy oraz ustanowionych procedur wewnętrznych. Organem wykonawczym gminy jest Wójt, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy ….. „

Zainteresowanych odsyłamy:

http://www.riobialystok.bip.i-g.pl/index.php?r=737&s=786&v=909#tresc