Monthly Archives: Październik 2012

Uroczystość otwarcia GOK i OSP

W sobotę 27 października odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia zmodernizowanego budynku GOK w Wiżajnach oraz strażnicy OSP w Wiżajnach. Aby przeczytać dalej kliknij na Czytaj Więcej

Kolejna XXI sesja Rady Gminy Wiżajny

Postanowienie

Przewodniczącego Rady Gminy Wiżajny

z dnia 19 października 2012 roku

w  sprawie  zwołania XXI sesji Rady Gminy Wiżajny

                Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2001 r.: Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

postanawiam:

 zwołać XXI Sesję Rady Gminy Wiżajny na dzień 30 października 2012 roku  (wtorek)
na  godz. 1100.
Sesja odbędzie się  w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

 

Kliknij na czytaj więcej,aby zapoznać się z porządkiem obrad.

27 październik 2012 , godz.11:00

Uroczystość poświęcenia i przekazania do użytku budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Gminnej w Wiżajnach.

Uroczystość organizuje Zarząd OSP w Wiżajnach, Świetlica Gminna w Wiżajnach oraz Wójt Gminy Wiżajny.

W programie przewiduje się : godz.11:00 msza św. w miejscowym kościele , a następnie przemarsz pod oddawany do użytku obiekt , gdzie po złożeniu raportu o gotowości druhów do uroczystości nastąpi podniesienie flagi państwowej , wystąpienie Wójta Gminy , wręczenie odznaczeń , wystąpienie zaproszonych gości , poświęcenie Strażnicy i Świetlicy , uroczyste przecięcie wstęgi , wprowadzenie sztandaru do budynku Strażnicy i na koniec poczęstunek obecnych na uroczystości .