Monthly Archives: Marzec 2013

Wielkanoc

1111Niechaj życzenia Wielkanocne
pełne nadziei i miłości
 przyniosą sercu radość w te święta.
Niechaj radosny, wiosenny nastrój,
 towarzyszy spotkaniom w gronie rodzinnym
i wśród przyjaciół.
 Wesołych Świąt i mokrego Dyngusa życzą WiżajnyInfo

Ukazał się pierwszy numer 

„Wiżańskich Wieści”
– gazetki internetowej redagowanej przez zespół Biblioteki Praktycznej.
EIŻAJ 

Zapraszamy do czytania !!!

KLIKNIJ TUTAJ

Sprawozdania

Sprawozdania przedstawione Radzie Gminy Wiżajny na ostatnim jej posiedzeniu w dniu 18.03.2013r.

Najbliższa sesja

 Postanowienie

Przewodniczącego Rady Gminy Wiżajny

z dnia 19 marca 2013 roku

w  sprawie  zwołania XXIV sesji Rady Gminy Wiżajny

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2001 r.: Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 postanawiam:

 zwołać XXIV Sesję Rady Gminy Wiżajny na dzień 26 marca 2013 roku  (wtorek)
na  godz. 1000.
Sesja odbędzie się  w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Kliknij na czytaj więcej,aby zapoznać się z treścią dokumentu

Przypomnienie o deklaracjach

Kampania informacyjna dotycząca wdrażanej w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dobiegła końca. 15 marca odbyło się zebranie mieszkańców Sołectwa Wiżajny i było to ostatnie zebranie informacyjne na ten temat. Pan Wójt z pracownikami oraz poszczególnymi radnymi odwiedził wszystkie sołectwa naszej gminy w celu przekazania informacji o zbliżającym się nowym porządku, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi.

W związku z tym chciałbym przypomnieć, że zgodnie z ustawą ( nie są to wymysły wójta ani radnych, jak niektórzy tłumaczą ) każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, jak też zamieszkałej (w przypadku naszej gminy każde gospodarstwo domowe), powinien złożyć do Wójta Gminy pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi najpóźniej do końca marca 2013 r., a później każdą zmianę w tym zakresie zgłosić w ciągu 14 dni.

Pracownicy Urzędu Gminy są do Waszej dyspozycji i pomogą w wypełnieniu deklaracji, jeżeli będzie taka potrzeba. Niezłożenie deklaracji nie zwolni nikogo z opłaty za gospodarowanie odpadami, bo wszyscy mieszkańcy naszego kraju od 1-go lipca tego roku zostaną objęci nowym systemem. Słusznie chyba powyższą opłatę nazwano ” podatkiem śmieciowym „, a zresztą podporządkowano ją pod Ordynację Podatkową, aby zminimalizować ilość ludzi chcących migać się od tego, bądź co bądź, obowiązku.

Przy okazji przypomnę jeszcze o konieczności złożenia wypowiedzenia umowy obecnemu podmiotowi wywożącemu nasze śmieci tak, aby z końcem czerwca przestała być obowiązująca.

Walenty Wałejko

Posiedzenie komisji

Wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Wiżajny odbędzie się w najbliższy poniedziałek, t.j. 18 marca 2013 r.

Celem zebrania radnych jest przygotowanie się do Sesji Rady Gminy, która odbędzie się jeszcze przed Świętami, a o której terminie wkrótce poinformujemy. Mamy do podjęcia kilka uchwał, a mianowicie : w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w sprawie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w sprawie sprzedaży mienia w Smolnikach, zmiany w budżecie na 2013 rok oraz kilka zmian w uchwałach dotyczących gospodarki naszymi odpadami komunalnymi. Ponadto, jak zwykle, sprawy bieżące zgłaszane przez Radnych, Wójta lub też inne osoby.

Walenty Wałejko

Ogłoszenie

Zaginął mały, czarny, kudłaty, miły i przyjazny dla ludzi pies. Ma charakterystyczne uzębienie (zęby na wierzchu), mieszaniec pudla z pekińczykiem. Reaguje na imię Mikuś, Miki . Zaginął kilka dni temu ze wsi Ejszeryszki . Każdego, kto go widział lub  wie, gdzie przebywa prosimy o niezwłoczny kontakt. Proszę dzwonić  pod numer (87) 5687033 lub kom. 604279077. Dziękujemy. Przewidziana nagroda.

„Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej”

    Świetlica Gminna w Wiżajnach informuje, że dnia 17 marca 2013 wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach, przy współpracy Proboszcza Parafii w Wiżajnach, organizuje koncert pieśni wielkopostnych pn. „Pieśń Wielkopostna w tradycji ludowej”.
Podobnie jak w latach poprzednich, koncert pieśni wielkopostnej odbywać się będzie na trzech mszach świętych. W tym roku zespoły ludowe, z terenu Powiatu Suwalskiego uświetnią swoimi występami odbywające się msze święte o godzinie: 8.00, 10.00 i 12.00.

Organizatorzy śpiewów wielkopostnych bardzo serdecznie zapraszają na organizowany koncert.

Źródło informacji:

http://www.swietlica.wizajny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=2&artykul=10&akcja=artykul

Wypowiedzenie umowy – wywóz śmieci

    Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. gmina przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z tym dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się dotychczas wywozem odpadów komunalnych należy rozwiązać z odpowiednim okresem wypowiedzenia zawartym w umowie. Wzór pisma o rozwiązanie umowy, który jest dostępny w Urzędzie Gminy, umieszczamy również w załączeniku poniżej.

wypowiedzenie umowy

ustawa śmieciowa – kampania informacyjna

      Od dnia 1 lipca 2013  roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów.  W związku z tym, od początku lutego prowadzona jest przez Urząd Gminy Wiżajny kampania informacyjna. Od 18 lutego  organizowane są spotkania informacyjne w kolejnych sołectwach.

15 marca o godzinie 10.00, w budynku OSP odbędzie  się spotkanie  dla mieszkańców Wiżajn. Będzie to ostatnie spotkanie kampanii informacyjnej  „ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

 Kliknij – Czytaj więcej

Z okazji Dnia Kobiet
pragniemy złożyć Wszystkim Kobietom
najserdeczniejsze życzenia,
spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych malutkich jak i troszkę większych.
Niech w każdym dniu roku
uśmiech na twarzach Waszych gości tak samo
często, jak w tym wyjątkowym dniu. Bądźcie zawsze szczęśliwe, wesołe
złym losom nieznane, czułe, tkliwe,
przez wszystkich kochane.

Turniej piłki siatkowej

Brawo Rodzice

W niedzielę 3 marca 2013r. mimo niesprzyjającej, bardzo wietrznej w tym dniu pogody, odbył się na hali sportowej turniej piłki siatkowej, w którym udział wzięli uczniowie gimnazjum, rodzice uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz samorządowcy i nauczyciele obu szkół. Spotkanie miało na celu integrację społeczności związanych z oświatą, promocję aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia oraz wspólną zabawę.

Klasyfikacja końcowa po rozegraniu dziesięciu meczy przedstawia się następująco:

I miejsce – drużyna Rodziców Gimnazjum

II miejsce – drużyna Samorządowców

III miejsce – drużyna Rodziców Szkoły Podstawowej

IV i V miejsce – drużyna nauczycieli i uczniów.

     Nagrodą za I miejsce był Puchar Przechodni Dyrektora Gimnazjum, do zdobycia ponownie za rok. Wszyscy zaś uczestnicy turnieju w celu regeneracji sił otrzymali „Zdrowitki” i sok „Kubuś”.

Dziękujemy wszystkim za obecność, pomoc w organizacji turnieju, miłą atmosferę i zdrową rywalizację.

Zdjęcia