Monthly Archives: Lipiec 2015

DZIEŃ OTWARTY- TURTUL

spk dzień

 

Źródło: www.spk.org.pl

susza

 

1, Wniosek rolnika.pdf [pobierz plik]
2. Oświadczenie rolnika o powierzchni upraw i plonów.pdf [pobierz plik]
3. Oświadczenie rolnika o produkcji zwierzęcej.pdf [pobierz plik]
Źródło: www.wizajny.pl

 

FESTYN „SWOJSKIE KLIMATY”

naszplakat2015

 

Źródło: www.swietlica.wizajny.pl

Obchody 90-lecia OSP w Wiżajnach

„…Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie,

ożywiać marzenia i spełniać swe sny.

Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie

Rycerze Floriana to my!…”

      W dniu 5 lipca 2015 roku społeczność Gminy Wiżajny wraz z zaproszonymi gośćmi świętowała jubileusz 90 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Świętowanie jubileuszu rozpoczęto zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych przed remizą OSP w Wiżajnach. Po zbiórce, przy dźwiękach orkiestry pododdziały przemaszerowały do miejscowego kościoła pw. św. Teresy z Avila, w którym została odprawiona uroczysta msza święta w intencji strażaków.  Następnie kolumną marszową nastąpił przemarsz do parku, gdzie przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się dalsza część uroczystości.

Raport gotowości do uroczystego apelu złożył: Wiceprezes, Naczelnik OSP w Wiżajnach dh Walenty Antoni Stankiewicz, raport przyjął: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych RP Województwa Podlaskiego
dh Tadeusz Chołko.

Po oddaniu honoru sztandarom i powitaniu druhów przy dźwiękach Hymnu Państwowego została podniesiona na maszt flaga państwowa

Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Wiżajny pan Stanisław Jacek Pietrukiewicz, który przedstawił również rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wiżajnach.

Za szczególne zasługi dla funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa na terenie województwa podlaskiego decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego uchwałą nr 106/XII/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku nadało  Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiżajnach Brązową Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”.

Dekoracji Sztandaru w asyście Wójta Gminy Wiżajny dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych RP Województwa Podlaskiego dh Tadeusz Chołko.

Jubileusz stał się również okazją do wręczenia odznaczeń druhom za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego medale otrzymali druhowie:

 1. Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
  • Stefan Danielewicz
  • Stanisław Zawadzki
 2. Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
  • Jan Grabek
  • Radosław Szeraszewicz
 3. Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
  • Małgorzata Danielewicz
  • Stanisław Jacek Pietrukiewicz
  • Marcin Kowalewski
  • Łukasz Kowalewski
  • Szymon Kramarewicz
  • Paweł Markowski
 4. Brązową Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”.
 • Jerzy Buczyński

W czasie uroczystości padło wiele ciepłych i miłych słów pod adresem „jubilatki”, podziękowań za dotychczasową działalność oraz życzenia wszelkiej pomyślności w jakże ważnej, odpowiedzialnej społecznej służbie.

Uroczystość uświetniła muzyką Miejska Orkiestra Dęta z Olecka pod batutą Weroniki Kordowskiej.

Bycie strażakiem – ochotnikiem to satysfakcja i zamiłowanie do służby, to ofiarność i oddanie strażackiej służbie pod niezmiennym, sztandarowym hasłem:

„BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA RATUNEK”.

Opracował: Jerzy Buczyński

   

 Rys historyczny OSP Wiżajny

 

osp_wizajny

bibliot