Monthly Archives: Wrzesień 2015

IX sesja Rady Gminy Wiżajny

Uprzejmie zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 10 września 2015 r. zwołałem na dzień 23 września 2015 r. (środa) na godz. 1000 IX sesję Rady Gminy Wiżajny. Sesja odbędzie się w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Porządek sesji obejmuje:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z okresu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów oraz odpowiedzi Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/106/92 Rady Gminy
  w Wiżajnach z dnia 9 października 1992 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2015-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury będącej stałą Komisją Rady Gminy Wiżajny.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Powiatowe Dni Otwarte Europejskiej Współpracy Terytorialnej

   Z okazji przypadającej w bieżącym roku rocznicy 25-lecia funkcjonowania Programów INTERREG samorząd Powiatu Suwalskiego włącza się w inicjatywę Dni Otwartych tego Programu, organizowanych przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie. W dniach od 19 do 21 września 2015 zaplanowaliśmy szereg ciekawych wydarzeń, podczas których chcemy pokazać rezultaty niektórych projektów, jakie Powiat zrealizował od roku 2003, szczególnie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.
Program:

   Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w województwie podlaskim

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w dniach od 21 września do 30 października 2015 r. na terenie woj. podlaskiego (w powiatach: augustowskim, monieckim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim) realizowany będzie Program bezpłatnych profilaktycznych badań USG jamy brzusznej i USG tarczycy dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub pobierających emeryturę lub rentę z KRUS.
Warunkiem udziału w badaniach jest dostarczenie w dniu badania do mobilnego gabinetu USG aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty z KRUS, okazanie dowodu tożsamości oraz podpisanie zgody na badania. Po przeprowadzonych badaniach każdy otrzyma wyniki oraz informacje dotyczące dalszego postępowania.
Badania USG odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 17.00 w mobilnych gabinetach USG, oznakowanych logotypami MRiRW, KRUS i FS, które odpowiednio wcześnie dojeżdżać będą do wyznaczonego harmonogramem miejsca. W każdej z miejscowości mobilny gabinet będzie przebywał jeden dzień, w czasie którego planowane jest przebadanie około 38 osób.
Rejestracja na badania prowadzona jest telefonicznie pod nr bezpłatnej infolinii 800 177 333, gdzie osoby zainteresowane otrzymają informację na temat terminu i miejsca badań oraz przygotowania się do nich.
Informacje na temat badań można również uzyskać w najbliższych placówkach terenowych KRUS lub Oddziale Regionalnym w Białymstoku, których dane teleadresowe dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Program odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego. Finansowany jest z pozabudżetowych środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i realizowany we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Iwona Nagórka
Inspektor
OR KRUS w Białymstoku

image-0001_1

image-0002

Narodowe Czytanie 2015 – Biblioteka Wiżajny

  5 września 2015 r o godzinie 11:00

Biblioteka do akcji Narodowego Czytania przystępuje po raz trzeci. Zapraszamy uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej, władze gminy, sympatyków biblioteki. W programie przewidziano czytanie wybranych fragmentów „Lalki” przez uczestników oraz dyskusję o książkach Prusa w czasach dzisiejszych. Akcji towarzyszyć będzie możliwość otrzymania pamiątkowej pieczęci na swoich egzemplarzach powieści, wystawa książek Prusa, a także muzyka z filmu „Lalka”.

nc 1

nc2

Źródło:Biblioteka Wiżajny