Monthly Archives: Grudzień 2015

Usuwanie wyrobów zawierających azbest- Gmina Wiżajny

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wiżajny uprzejmie informuje, że będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Wiżajny na rok 2016.

Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowalne tj. demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest lub transport i utylizację zdemontowanych wyrobów zawierających azbest we wcześniejszych latach i magazynowanych dotychczas na nieruchomości.

Szczegółowe warunki określa zarządzenie nr 76/2015 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 04 grudnia 2015 roku w sprawie regulamin udzielania pomocy mieszkańcom w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiżajny. Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać na stronie internetowej Gminy Wiżajny lub w Urzędzie Gminy Wiżajny 16-407 Wiżajny ul. Rynek 1 (pokój nr 8).

Nabór wniosków będzie trwał do dnia 30 grudnia 2015 r włącznie.

Szczegóły, i dokumenty do pobrania: http://www.wizajny.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=16&schemat=&dzialy=16&akcja=artykul&artykul=679

Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych o puchar Starosty Suwalskiego

15.12.2015 roku na hali w Wiżajnach odbył się Powiatowy Halowy Turniej LZS  w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych o puchar Starosty Suwalskiego.

W zawodach udział wzięło 7 drużyn z terenu powiatu suwalskiego. Mecze rozegrano w dwóch grupach „ systemem każdy z każdym w grupie”. Zwycięzcy grup spotkali się w finale a drużyny które zajęły miejsca drugie walczyły o trzecie miejsce turnieju.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce    Gimnazjum w Rutce Tartak
II miejsce Gimnazjum w Raczkach
III miejsce Gimnazjum w Przerośli
IV miejsce Gimnazjum w Bakałarzewie
V miejsce Gimnazjum w Filipowie
VI miejsce Gimnazjum w Jeleniewie
VII miejsce Gimnazjum w Wiżajnach

Wszystkie szkoły otrzymały dyplomy, za miejsca I – III szkoły otrzymały puchary. Puchary i dyplomy wręczyli: Pan Witold Kowalewski – Wicestarosta Suwalski i Pani Bożena Głosek – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wiżajnach

Turniej został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Impreza zalicza się do powiatowego współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu suwalskiego.

Źródło: www.powiat.suwalski.pl

Finał konkursu wiedzy „Fascynujący świat przyrody-poznajemy rośliny Suwalskiego Parku Krajobrazowego”

14 grudnia br. w Zespole Szkół Samorządowych w Rutce-Tartak odbył się finał konkursu wiedzy pt. „Fascynujący świat przyrody-poznajemy rośliny Suwalskiego Parku Krajobrazowego”, którego głównym organizatorem był Suwalski Park Krajobrazowy. Konkurs skierowany był do uczniów klas V i VI szkół podstawowych.

Do finału konkursu zakwalifikowało się 15 uczniów z trzech szkół podstawowych z Wiżajn, Pawłówki i Rutki-Tartak, którzy zostali wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach szkolnych spośród 40 uczestników konkursu.

Finał rozpoczął test składający się z 25 pytań, zarówno otwartych jak i zamkniętych, dotyczących znajomości świata roślin Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Po napisaniu testu uczniowie przystąpili do części praktycznej, czyli rozpoznawania na podstawie zdjęć wybranych gatunków roślin chronionych i roślin pospolitych oraz drzew i krzewów.

Najlepsi okazali się uczniowie: Zuzanna Łangowska z Zespołu Szkół Samorządowych w Rutce-Tartak oraz Wiktor Rutkowski ze Szkoły Podstawowej w Wiżajnach zdobywając po 59 punktów na 64 możliwe do zdobycia. II miejsce zajęła Oliwia Jurewicz mając 56 punktów, natomiast III byłaNatalia Hołdyńska z 55 punktami. Obie dziewczynki są uczennicami Szkoły Podstawowej w Wiżajnach.

Dodatkowo komisja konkursowa postanowiła przyznać trzy wyróżnienia dla Julii Murawskiej i Alicji Brzozowskiej z Zespołu Szkół Samorządowych w Rutce-Tartak oraz Weroniki Zamojskiej ze Szkoły Podstawowej w Wiżajnach.

Jednym z celów tego przedsięwzięcia było zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat świata roślin SPK, poznanie gatunków roślin chronionych i pospolitych oraz zainteresowanie uczniów przyrodą i ochroną środowiska.

Źródło: Suwalski Park Krajobrazowy