Monthly Archives: Maj 2016

Podstawowa opieka zdrowotna w Wiżajnach

I N F O R M A C J A

    Informuję, że od dnia 01 czerwca 2016 roku usługi podstawowej opieki zdrowotnej świadczone będą przez ALMED A.A. Iwaniuk, M. Purwin, Spółka Jawna, 19-504 Dubeninki, ul. Mereckiego 7A, w poniedziałki, środy i piątki od godz.1400 w Ośrodku Zdrowia w Wiżajnach.

W pozostałe dni tygodnia mieszkańcy gminy mogą korzystać z usług lekarskich świadczonych przez
Panią doktor Alicję Iwaniuk w Dubeninkach i Żytkiejmach oraz z usług świadczonych przez s.c. CORDIS w Jeleniewie i Szypliszkach.

Źródło: Urząd Gminy Wiżajny

Spotkanie z potomkiem rodziny Rekoszów

    W piątek – 20 maja w Bibliotece Wiżajny miało miejsce niezwykłe spotkanie z potomkiem rodziny Rekoszów panem Gerardem Andrzejem Dowkontt. Jest on prawnukiem Mikołaja Franciszka Rekosza fabrykanta i ziemianina z Kowna, krewnym Aliny Rekosz Burhardowej mieszkającej niegdyś na dworze w Sudawskich, a później w majątku Ostojów. Pan Gerard z Astą opowiadali jaką drogę przebyli by odnaleźć informacje i materiały o rodzinie Rekoszów z Sudawskich. Zebrane dotąd zdjęcia przedstawili nam na pokazie w bibliotece. Będą one również publikowane na stronie www.wizajnyinfo.pl

 

Źródło: Biblioteka Wiżajny

Dzień Samorządu Terytorialnego

   Od 2000 roku  27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Dzień ten jest świętem ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dla upamiętnienia daty przeprowadzenia pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Z tej okazji Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej organizuje spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą na, które został zaproszony  nasz Wicestarosta Suwalski Witold Kowalewski.

zaproszenie

„Muzyka Źródeł” nagroda Polskiego Radia przyznana Annie Andruszkiewicz z Wiżajn

13 maja 2016 r., w Warszawie odbyło się  uroczyste wręczenie nagród „Muzyka Źródeł”.

Muzyka Źródeł to nagroda Programu 2 Polskiego Radia, która honoruje ludowych artystów kultywujących tradycję, przekazujących ją kolejnym pokoleniom. W 2016 roku laureatami nagrody Muzyka Źródeł były: Wiesława Gromadzka z Kamienia Dużego k. Skrzynna oraz Anna Andruszkiewicz z Wiżajn z powiatu suwalskiego. Po raz kolejny udowodniono, że polska muzyka ludowa ma się dobrze i inspiruje kolejne pokolenia artystów.

Anna Andruszkiewicz z Wiżajn ma 93 lata. Nauczyła się pieśni od swojej mamy i babci oraz okolicznych śpiewaków. Jest założycielką „Młodych Jezioranek” i jedną z najwybitniejszych śpiewaczek ludowych Suwalszczyzny. Solowo debiutowała w 1990 r. Jest laureatką trzech drugich nagród w kategorii śpiewaków solistów na festiwalach w Kazimierzu Dolnym (w 1991 r., 1996 r. i 2009 r.). Jej zespół kilkakrotnie z sukcesami uczestniczył też w ogólnopolskich festiwalach „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim, a także na licznych makroregionalnych festiwalach na obszarze Polski północno – wschodniej.

Przed 15 laty wraz z „Młodymi Jeziorankami” został zrealizowany film dla TVP Polonia o tradycji majowych śpiewów przy krzyżu. Artystka od kilkudziesięciu lat jest animatorką lokalnych tradycji kulturowych, wykonuje solowo lub z zespołem lokalne pieśni i obrzędy. Kilkadziesiąt lokalnych pieśni w jej wykonaniu zostało zarejestrowanych także przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Wiele z nich zostało udostępnionych na płytach CD Radiowego Centrum Kultury Ludowej w serii „Muzyka źródeł”. Kilkadziesiąt nagrań lokalnych pieśni w jej wykonaniu (zarejestrowanych podczas Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz w domu artystki) znajduje się w Archiwum Polskiego Radia.

W 2001 r. przyznano Annie Andruszkiewicz członkostwo Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2006 r. otrzymała w Kazimierzu Medal jubileuszowy kazimierskich festiwali. Warto dodać, że na festiwal w Kazimierzu wybiera się także w tym roku.

Zaangażowanie i aktywna postawa Pani Anny Andruszkiewicz przyczynia się do popularyzacji i ożywienia lokalnej kultury ludowej, zaszczepiania w młodym pokoleniu autentycznego folkloru oraz rozpowszechniania wiedzy o naszym regionie w całej Polsce.

Wyjazd Pani Anny Andruszkiewicz do Warszawy zorganizowało Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

 

Fotografie Grzegorz Śledź,  źródło: www.polskieradio.pl

Pobrane ze strony: www.powiat.suwalski.pl

Gratulujemy

XV sesja Rady Gminy Wiżajny

Uprzejmie zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 6 maja 2016 r. zwołałem na dzień 23 maja 2016 r. (poniedziałek) na godz. 1300 XV sesję Rady Gminy Wiżajny. Sesja odbędzie się w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Porządek sesji obejmuje:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z okresu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów oraz odpowiedzi Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wiżajny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiżajny będących w użytkowaniu wieczystym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/82/16 Rady Gminy Wiżajny z dnia 14 marca 2016 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów w obrębie Bolcie gm. Wiżajny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej darowizny nieruchomości położonych w obrębie Wiżajny, gm. Wiżajny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiżajnach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Święto Szkoły 2016

 

Źródło: www.szkola.wizajny.pl

Poniżej link do zdjęć

Święto Szkoły – Zdjęcia

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2016

Dnia 7 maja 2016 w  Parku Konstytucji 3-go Maja w Suwałkach strażacy obchodzili swoje święto. Podczas powiatowych obchodów święta strażaka był apel, pokaz sprzętu strażackiego oraz wręczenie awansów i odznaczeń. Na uroczystości w Suwałkach nie zabrakło również strażaków z OSP Wiżajny.