Monthly Archives: Październik 2016

Wieczór Poezji Satyrycznej

wieczornica

Nauka języków obcych z Biblioteką przez rok!!!

      Biblioteka Wiżajny przystąpiła do projektu „Kurs na języki obce”, jaki firma Funmedia realizuje we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Czytelnicy i użytkownicy biblioteki mogą korzystać bezpłatnie z zasobów do nauki aż pięciu języków obcych (angielski, angielski biznesowy, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski) w najnowszej platformie online zawierającej ponad 1000 multimedialnych lekcji – LERNI.
Biblioteka otrzymała na rok bezpłatny dostęp do e-learningowych kursów języków obcych Lerni na dowolnej liczbie komputerów lub urządzeń moblilnych – tabletów czy smartfonów.Dostęp do platformy gwarantuje możliwość skorzystania z 60% zasobów umieszczonych na platformie, między innymi z nauki słownictwa, gramatyki językowej oraz multimedialnych ćwiczeń typu Fotolekcja.

Platforma Lerni jest przeznaczona dla dorosłych i dla dzieci od 10-12 lat. Uczy poprzez zanurzanie w języku – składa się z kilkuset filmów, słownictwa, fotolekcji i interaktywnych ćwiczeń. Sprawia, że czytelnicy – kursanci mówią i myślą w języku obcym, dzięki czemu postępy w nauce są znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach nauczania.

Użytkownik biblioteki może dopasować kurs Lerni do swoich indywidualnych potrzeb. Uczyć się w wybranym miejscu o dowolnej porze, słuchać, mówić, czytać – zanurzając się w języku i ucząc się szybciej! Pomocna możliwość śledzenia statystyk pozwala na kontrolę postępów. Można wzbogacać swoje słownictwo o najpotrzebniejsze słowa i zwroty. Po ukończeniu poszczególnych częsci kursu istnieje możliwość wdrukowania wewnętrznego certyfikatu potwierdzającego kompetencje językowe.

Każda osoba, która przyjdzie do biblioteki, będzie mogła samodzielnie skorzystać z platformy Lerni do nauki języków obcych.
Zapraszamy!!!

Źródło: Biblioteka Wiżąjny

Powiat zakończył remont drogi do Smolnik

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory. Nowy asfalt o dł. blisko 3 km został ułożony od drogi wojewódzkiej w m. Sidory do Smolnik. W ubiegłym tygodniu oficjalnie inwestycja została zakończona, a droga oddana do użytku kierowcom. Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele Powiatu – Zarząd Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi oraz partnerzy inwestycji Wójt Gminy Rutka – Tartak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki oraz Wójt Gminy Wiżajny i Przewodniczący Rady Gminy Wiżajny, Wójt Gminy Jeleniewo oraz mieszkańcy powiatu.

W klasyfikacji dróg powiatowych jest to droga główna. Jest to trasa o tyle istotna, że prowadzi przez tereny szczególnie atrakcyjnie turystycznie, przez teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego.  Stanowi więc wizytówkę dostępności Powiatu suwalskiego nie tylko dla mieszkańców, ale i odwiedzających.

Powiat Suwalski od lat realizuje odcinkowo modernizację drogi Wiżajny – Smolniki – Sidory w celu podniesienia jej  standardu. W 2011 r. Powiat wyremontował most w Kleszczówku na rzece Szeszupie, w 2013 roku wyasfaltował drogę w Smolnikach i poszerzył inwestycję o budowę w miejscowości chodników.  Również w 2013 r. zmodernizowane zostały 2 km drogi na trasie Wiżajny – Rogożajny Małe (Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013). W 2014 roku Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda wykonało pod drogą przejścia dla płazów.

W roku bieżącym dzięki współpracy Powiatu Suwalskiego, Gminy Rutka – Tartak i Nadleśnictwa Suwałki zrealizowany został kolejny, aktualnie oddany do użytku odcinek drogi.  Dzięki tym przedsięwzięciom stan drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory znacząco się poprawił na trasie o długości 7 kilometrów.

Zarząd Powiatu w Suwałkach dziękuje wykonawcom tegorocznego remontu drogi powiatowej Wiżajny – Smolniki – Sidory:  Przedsiębiorstwu Drogowo – Mostowemu  S.A. w Suwałkach  i firmie STRABAG Sp. z o.o. za profesjonalną, rzetelną i terminową realizację inwestycji .

Aktualnie opracowywana jest dokumentacja techniczna na remont kolejnego fragmentu drogi o długości 4 km od m. Rogożajny Małe do m. Soliny z zamiarem aplikowania o środki UE z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UKR 2014-2020.

Źródło: Powiat Suwałki

Stypendia za wyróżniające wyniki w nauce przyznane przez Zarząd Powiatu w Suwałkach

             7 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Suwałkach, Grzegorz Mackiewicz Przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach, Szczepan Ołdakowski Starosta Suwalski, Witold Kowalewski Wicestarosta Suwalski, Sławomir Małachowski Członek Zarządu Powiatu Suwalskiego, przy współudziale pozostałych Radnych Rady Powiatu w Suwałkach wręczyli 69 decyzji o udzieleniu stypendium uczniom zamieszkującym nasz powiat a także uczącym się w szkołach prowadzonych przez Powiat Suwalski, osiągającym wyróżniające wyniki w nauce
Wśród uczniów którym przyznano stypendia są uczennice z gminy Wiżajny:

-Weronika Baranowska II LO w Suwałkach

-Anita Kowalewska III LO w Suwałkach

-Paulina Jurgielewicz LO ZDZ w Suwałkach

Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Powiatu w Suwałkach w/w uczniom po 250 zł miesięcznie na okres 5 miesięcy, tj. od września 2016 r. do stycznia 2017 r. na mocy uchwały nr XXXII/192/14 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

 Źródło: Powiat Suwałki