Monthly Archives: Marzec 2017

Mama Tata i Ja

Wiżajny najlepsze w województwie!

Ogromnym sukcesem dla młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach zakończył się finał wojewódzki XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”. Gimnazjaliści zajęli drużynowo pierwsze miejsce.

24 marca 2017 roku w siedzibie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie odbył się finał wojewódzki XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Przystąpiły do niego trzy czteroosobowe drużyny reprezentujące poszczególne parki krajobrazowe Podlasia: Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) reprezentowała drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (PKPK) – Gimnazjum Integracyjne nr 3 w Sokółce i Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi (ŁPKDN) – Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy. Drużyny te zostały wyłonione w wyniku przeprowadzenia wcześniejszych eliminacji szkolnych, gminnych i parkowych.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu obejmującego zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne oraz wiedzę na temat parków krajobrazowych województwa podlaskiego. Dodatkową konkurencją było rozpoznawanie na podstawie zdjęć wybranych chronionych gatunków roślin i zwierząt. Zadania te były wykonywane indywidualnie, zaś o wyniku drużyny decydowała łączna suma punktów zdobyta przez poszczególnych jej członków.

Zwycięską drużyną okazała się ekipa z Publicznego Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach w składzie: Lidia Rudziewicz, Katarzyna Orłowska, Wojciech Złotorzyński i Wojciech Krzysztof Liszewski, która będzie reprezentować nasze województwo na finale ogólnopolskim 6 czerwca 2017 roku w Kielcach (województwo świętokrzyskie). Do konkursu drużynę przygotowała pani Bożena Głosek.

Konkurs został zorganizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Imprezę dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Źródło: www.spk.org.pl

Konkurs Recytatorski

   W piątek, 17 marca w sali kina „Mazur” w Olecku odbył się  Koncert Laureatów XIV Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzn . W konkursie brali udział laureaci konkursu z powiatów: oleckiego, gołdapskiego, ełckiego, suwalskiego i augustowskiego rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych. Na scenie zaprezentowało się 54 recytatorów. 

LAUREACI XIV KONKURSU:

Kat. II – klasy I-II szkół gimnazjalnych
1 miejsce – Weronika Maria Zamojska
2 miejsce – Katarzyna Prokop
3 miejsce  ex aequo – Natalia Stankiewicz, Anna Karczewska
wyróżnienie Martyna Wronowska

Szczegóły: Koncert Laureatów w Olecku – Olecko http://olecko.wm.pl/425443,Koncert-Laureatow-w-Olecku.html#ixzz4bsf2xWu0

500 tys. złotych na drogi w powiecie suwalskim

17 marca br. odbyło się oficjalne podpisanie umów na dofinansowanie remontów dróg na terenie powiatu suwalskiego. Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Jerzego Leszczyńskiego Marszałka Województwa, Bogdana Dyjuka i Stefana Krajewskiego – Członków Zarządu Województwa, przekazał pomoc finansową Powiatowi Suwalskiemu i Gminie Wiżajny.

Na spotkaniu w Starostwie Powiatowym podpisane zostały umowy na dofinansowanie następujących inwestycji:

  • Inwestycja Powiatu Suwalskiego – dotacja w wysokości 300.000 zł, na remont drogi powiatowej Raczki – Moczydły – Jankielówka na odcinku w Raczkach tj.ul. Południowej. Droga do niedawna służyła jako jedyny łącznik na trasie obwodnicy Augustowa z Oleckiem. Remont planowany jest na odcinku o dł. 0,7 km. Wartość inwestycji 790 tys. zł. Udział finasowy: Woj. Podlaskie – 300 tys. zł, Powiat Suwalski 270 tys. zł, Gmina Raczki – 220 tys. zł.
  • Inwestycja Gminy Wiżajny – dotacja w wysokości 200.000 zł, na rozbudowę drogi gminnej Bolcie – Leszkiemie na odcinku o długości 3 km, wpisującej się w przebieg Trasy Rowerowej Polski Wschodniej Green Velo.

Źródło: http://www.powiat.suwalski.pl/

Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej

14 marca 2017 r. w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach odbył się IV Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej pod patronatem Starosty Suwalskiego.

Celem przyświecającym organizatorom było rozbudzenie zainteresowań kulturą ludową naszego regionu, popularyzacja polskiej muzyki ludowej, integracja środowiska wiejskiego i miejskiego oraz kultywowanie wierności własnej tradycji kulturowej.

Komisja artystyczna w składzie: Józef Murawski – kierownik zespołu „Pogranicze” z Szypliszk; Mirosław Nalaskowski – muzyk, folklorysta, Suwalski Ośrodek Kultury; Brat Andrzej Nowakowski – brat OFMConv., franciszkanin, parafia p.w. Bożego Ciała w Suwałkach; Anna Brzozowska – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach po przesłuchaniu 26 solistów i 16 grup wokalnych przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

A. grupa szkół podstawowych:
kategoria solistów:
klasa 1-3:

III nagroda – Idze Rudziewicz z SP w Wiżajnach,

klasa 4-6:

I nagroda – Magdalenie Balcer z  SP w Wiżajnach,

 
klasa 4-6:

II nagroda – zespołowi „Szuwarki” z Wiżajn,

B. grupa szkół gimnazjalnych:
kategoria solistów:

II nagroda – Karolinie Michałowskiej z Gimnazjum w Wiżajnach,
Wyróżnienie: Weronice Zamojskiej z Wiżajn;

kategoria grup wokalnych:

II nagroda – „Zespół z Wiżajn”,

Żródło: Źródło: http://www.powiat.suwalski.pl

 

Rozbudowa drogi gminnej Bolcie – Leszkiemie

  Na strony internetowej, Urzędu Gminy, ukazało się ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę drogi gminnej nr 101516B Bolcie – Leszkiemie , długość odcinka – 2,675 km. Zamówienie obejmuje wykonanie w następujących obiektów/robót: 1) Roboty przygotowawcze. 2) Roboty ziemne. 3) Elementy zabezpieczające. 4) Roboty rozbiórkowe 5) Przebudowa przepustów pod jezdnią i zjazdami. 6) Podbudowy. 7) Nawierzchnia bitumiczna. 8) Wykonanie poboczy i zjazdów. 9) Wykonanie zatoki przystankowej z peronem. 10) Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych. 11) Roboty wykończeniowe. 12) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu .

Szczegóły: http://www.wizajny.pl

Publiczne Gimnazjum im. KOP Wiżajny- Medal 25 -lecia WOŚP

Dziękujemy za 25 lat!

2017-03-07 12:09:28

25. Finał WOŚP już za nami, przyszedł czas na podsumowania i informację, na którą chyba wszyscy najbardziej czekają – jaką kwotę udało się zebrać w ramach tegorocznej Letniej Zadymy w Środku Zimy. Suma deklarowana na koniec dnia 15 stycznia to 62 418 767 PLN a ostateczna kwota to 105 570 801, 49 PLN! We wtorek 7 marca w Zamku Królewskim w Warszawie ogłosiliśmy ostateczny wynik 25. Finału WOŚP i podziękowaliśmy firmom i instytucjom za granie z nami.  

Podczas uroczystej konferencji prasowej w wyjątkowych wnętrzach Zamku Królewskiego Jurek Owsiak krótko przypomniał historię 25 Finałów WOŚP. W bardzo emocjonujących słowach dziękował za każde dobre słowo skierowane w kierunku Orkiestry. Jurek podkreślał, że Polacy między innymi dzięki Finałom WOŚP chcą się jednoczyć, że jesteśmy razem i gramy ze wszystkimi, dla wszystkich potrzebujących. 

 

25. Finał to także niemały jubileusz powstania Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – ćwierć wieku. Z tej okazji wręczone zostaną pamiątkowe srebrne medale wybite przez Mennicę Narodową. Wśród nagrodzonych pamiątkowymi medalami znaleźli się m.in: sponsorzy, darczyńcy, przyjaciele Fundacji, przedstawiciele mediów oraz przedstawiciele sztabów.

  – Można Orkiestry nie lubić, ale nie można jej nie zauważyć. 25 Finałów, to 25 lat wspierania polskiej medycyny. Żaden zakup nie mógłby być możliwy, gdyby nie darczyńcy, sponsorzy, przyjaciele Orkiestry i my doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Chcielibyśmy w szczególny sposób podziękować i wyróżnić najbardziej zaangażowanych w działania Fundacji wręczając im symboliczne medale – mówi Jerzy Owsiak – prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

  

SZTABY, KTÓRE OTRZYMUJĄ MEDAL 25-LECIA WOŚP 

Źródło: http://www.wosp.org.pl

WOŚP  w Wiżajnach podczas tegorocznego finału zebrała:

26176,16

Poeci pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny – konkurs recytatorski

2 marca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski p.n. Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, im. Wacława Klejmonta pod patronatem Starosty Suwalskiego.

Tegoroczny konkurs promował twórczość Zbigniewa Chojnowskiego. Spotkanie urozmaicił film o jego twórczości. Uczniowie recytowali wiersze poetów współczesnych oraz utwory z XIX w. do piątej dekady XX w. W zmaganiach recytatorskich udział wzięło 20 uczestników – uczniów klas VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z terenu powiatu suwalskiego.

W spotkaniu gościnnie uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Rady Powiatu w Suwałkach Artur Łuniewski, Dyrektor Zespołu Szkół w Bakałarzewie Krzysztof Sobolewski, Wójt Gminy Bakałarzewo Tomasz Naruszewicz oraz nauczyciele poszczególnych szkół.

Jury w składzie: przewodnicząca – Maria Kołodziejska, członkowie – Paulina Naruszewicz, Katarzyna Chrulska, Beata Niedźwiecka i Barbara Cieśluk, oceniało dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

Po przesłuchaniu uczestników wyłoniono zwycięzców:

1) w kategorii kl. VI szkół podstawowych:

I miejsce –Łukasz Koniecko (SP w Raczkach),
II miejsce – Wiktoria Aleksandra Paciorko (SP w Raczkach ),
III miejsce – Wioletta Pojawa (ZS w Bakałarzewie),

2) w kategorii kl. I – II gimnazjów:

I miejsce – Weronika Maria Zamojska (Gimnazjum w Wiżajnach),

II miejsce – Natalia Statkiewicz (Gimnazjum w Przebrodzie),

Wyróżnienia otrzymali:

– Oliwia Jurewicz (Gimnazjum w Wiżajnach)
– Natalia Karaś (Gimnazjum w Bakałarzewie),

3) w kategorii kl. III gimnazjów:

I miejsce –Klaudia Pojawa (Gimnazjum w Bakałarzewie),
II miejsca – nie przyznano
III miejsce – Kamila Anastazja Knap (Gimnazjum w Filipowie ),

III miejsce – Julia Omiljanowicz (Gimnazjum w Starym Folwarku),

Wyróżnienie otrzymała: Angelika Ślimkowska (Gimnazjum w Filipowie).

Ponadto jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną za interpretację wiersza Zbigniewa Chojnowskiego pt. „Nic a nic” Weronice Marii Zamojskiej (Gimnazjum w Wiżajnach).

Uczniowie nagrodzeni w konkursie zakwalifikowali się do etapu regionalnego, który odbędzie się 17 marca 2017 r. w Olecku.
W tym roku konkurs promował twórczość Zbigniewa Chojnowskiego, spotkanie urozmaicił film o jego twórczości. Uczniowie recytowali wiersze poetów współczesnych oraz utwory z XIX w. do piątej dekady XX w.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: http://www.powiat.suwalski.pl/