Ile za śmieci ?

Do zdecydowanej większości z nas dotarła już zapewne wiadomość, że od 1 – go lipca 2013 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zajdą ogromne zmiany, nazywane nawet rewolucyjnymi, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi, choć nie wszystkie będą przez nas, jako zwykłych obywateli, bezpośrednio zauważone.   <<CZYTAJ WIĘCEJ>>

Podstawowa informacja, to jest taka, że odpowiedzialność za nasze śmieci bierze gmina i to ona będzie nas rozliczać według określonych stawek za ich zagospodarowanie . W tej chwili każdy z właścicieli nieruchomości posiada ( a przynajmniej powinien posiadać ) indywidualną umowę z firmą wywożącą odpady i płaci jej odpowiednie pieniądze za tą usługę. Będziemy musieli w odpowiednim czasie rozwiązać te umowy według określonych procedur, gdyż od lipca tego roku zaczniemy uiszczać do naszej gminy                 ( oczywiście poprzez bank ) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i to gmina będzie płacić firmie wywożącej odpady, którą wcześniej wyłoni w drodze przetargu.

Nowa ustawa narzuca na właścicieli nieruchomości obowiązek zaopatrzenia się w odpowiednie pojemniki lub worki ( pojemności i kolory będą określone ), a później dbania o ich stan techniczny i sanitarny. Dlatego między innymi większość z nas otrzymała oferty odkupienia używanych w tej chwili pojemników na śmieci.

Będziemy też ” ZACHĘCENI ” do selektywnej zbiórki naszych odpadów komunalnych. Wyposażymy się w dwa różne pojemniki i oddzielimy tak zwane zmieszane odpady komunalne od ” odpadów suchych „, czyli papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych. Będziemy mieli również możliwość korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK ), gdzie powinniśmy bez problemu zostawić takie rzeczy, jak np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, opony, chemikalia, baterie, akumulatory, czy też odpady budowlano – remontowe. O lokalizacji PSZOK – u oraz zasadach korzystania z niego będziemy poinformowani. Przewidziane są również tak zwane „gniazda”  do zbierania wszelkiego szkła, czyli pojemniki, o których lokalizacji również będziemy poinformowani. Do tego jeszcze dwie akcje w ciągu roku zbierania wszelkich rupieci i rzeczy niepotrzebnych prosto z naszych domów według podanego harmonogramu ( coś na wzór wystawek znanych co niektórym z zagranicznych wojaży ).

Teraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest propozycja zaakceptowana przez radnych na ostatnim posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji R G Wiżajny, jakie odbyło się 15 stycznia tego roku, aby opłata ta była wnoszona od gospodarstwa domowego. Gospodarstwa domowe będą podzielone na  1, 2, 3, 4, 5 lub 6 i więcej osobowe. Są proponowane następujące stawki opłat miesięcznych od gospodarstwa domowego, które zobowiąże się segregacji odpadów : odpowiednio, w zależności od ilości osób rzeczywiście mieszkających w gospodarstwie domowym (nie dotyczy osób zameldowanych, a mieszkających zupełnie gdzie indziej) – 9 zł , 18 zł , 26 zł , 34 zł , 40 zł i 45 zł. W ten sposób unikamy wygórowanych opłat dla gospodarstw domowych wielopokoleniowych, wielodzietnych przy założeniu, że i tak ilość wyprodukowanych odpadów oraz koszt odbioru nie jest wprost proporcjonalny do ilości zamieszkujących osób. Właściciele nieruchomości niezamieszkałej przez ludzi płacić będą za pojemnik w zależności od jego pojemności ( dotyczy to przede wszystkim naszych przedsiębiorstw usługowo – handlowych, szkół, banku itd. ). Wyróżniamy pojemniki od 60 litrów do 1100 litrów pojemności i opłata miesięczna od 10 do 90 zł. (odpady segregowane) w zależności od wielkości pojemnika.

Każde gospodarstwo dom. i właściciele nieruch. niezamieszkałych są ustawowo zobowiązani do złożenia ( do 31 marca 2013 r. ) odpowiedniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie w niej punkt dotyczący  zobowiązania do segregowania naszych śmieci. Gdybyśmy nie zdecydowali się na segregację, do czego mamy prawo, musimy wiedzieć, że zapłacimy wtedy podwójnie .

Tak to mniej więcej miałoby wyglądać w naszej gminie. Nie są to informacje pełne, bo pozostaje jeszcze wiele szczegółów do omówienia. Ustawa nakazuje samorządom przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej na temat segregowania odpadów i w ogóle nowego systemu gospodarki odpadami. W naszej gminie taka akcja informacyjna ruszy na dobre w lutym, po podjęciu przez Radę Gminy Wiżajny stosownych uchwał dotyczących właśnie spraw poruszanych w tym artykule, co nastąpi na najbliższej Sesji Rady Gminy Wiżajny planowanej na 29 stycznia 2013 r.

Walenty Wałejko

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay

One Response to Ile za śmieci ?

  1. pod wrazeniem pisze:

    No Panie Walenty i Panie Wójcie w końcu będzie czysto i taniej. Obecnie dla MPO płacę 55 zł miesięcznie za poj. 660. A według tej ustawy zapłacę 34 zł. I w końcu sąsiedzi nie będą podtruwali paląc plastiki i Bóg wie co jeszcze, tylko będzie sprawiedliwie. Popieram i brawo.

Dodaj komentarz