„Rewitalizacja miejscowości Wiżajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych.”

   Dobiegają końca prace przy dwóch projektach realizowanych przez Gminę Wiżajny. Operacje w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

1.  Tytuł operacji:„Rewitalizacja miejscowości Wiżajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych.”

Koszty operacji:

Koszty całkowite operacji: 2 092 576,41 PLN;

Wysokość przyznanej pomocy: 1 446 089,00 PLN !!!

  • Partnerem projektu jest Powiat Suwalski 

2.Tytuł operacji:„Rewitalizacja miejscowości Wiżajny poprzez wykonanie remontu istniejących placów i ciągów pieszych publicznych w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny – etap II.”

Koszty operacji:

Koszty całkowite operacji: 275.058,17 PLN;

Koszty kwalifikowalne operacji: 223.624,53 PLN;

Wkład własny Gminy: 84.978,17 PLN;

Wysokość przyznanej pomocy: 190.080,00  PLN !

Zgodnie z zawartą z wykonawcami zamówień umową, zakończenie robót budowlanych planowane jest w terminie do 30 października 2014 roku.

źródło i szczegóły: www.wizajny.pl

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay

Dodaj komentarz