Błąd bazy danych WordPressa: [INSERT, UPDATE command denied to user 'wizajnyinfo'@'10.254.34.135' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1563827699.1224889755249023437500', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Błąd bazy danych WordPressa: [INSERT command denied to user 'wizajnyinfo'@'10.254.34.135' for table 'wp_statpress']
INSERT INTO wp_statpress( date, time, ip, urlrequested, agent, referrer, search, nation, os, browser, searchengine, spider, feed, user, timestamp ) VALUES ( '20190722', '20:34:59', '34.229.113.106', 'p=3902', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '','', 'en-us', '', '', '', 'CCBot', '', '', '2019-07-22 20:34:59' )

HERB GMINY WIŻAJNY

HERB GMINY WIŻAJNY


Notice: Undefined index: Print in /home/wizajnyinfo/ftp/wp-content/plugins/sociable-polska-edycja/sociable.php on line 928

 

HERB

Herb Gminy Wiżajny

 

W czwartek 28.V.2015  na Sesji Rady Gminy Wiżajny  radni podejmą decyzje w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Wiżajny oraz zasad ich używania.

flaga

 FLAGA

 

RYS HISTORYCZNY ORAZ UZASADNIENIE ZASTOSOWANEJ SYMBOLIKI
W HERBIE I FLADZE GMINY WIŻAJNY.

POŁOŻENIE I RYS HISTORYCZNY

   Gmina Wiżajny jest najdalej wysuniętą na północny wschód częścią powiatu suwalskiego w województwie podlaskim. Od wschodu graniczy z gminą Rutka- Tartak, od południa z gminami Przerośl i Jeleniewo, od zachodu z gminą Dubeninki, a od północy z Litwą. W miejscowości Bolcie znajduje się styk trzech granic państwowych: Polski, Litwy i Federacji Rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki)…..

Większość terenu Gminy znajduje się na polodowcowej wysoczyźnie o wysokości ponad 250 m n.p.m. W okolicach Wiżajn znajduje się najwyższy punkt Suwalszczyzny – Góra Rowelska (298 m n.p.m.). Polodowcowe ukształtowanie terenu z wieloma jeziorami różnej wielkości, stanowi ogromną atrakcję turystyczną i rekreacyjną. Obszar gminy obfituje w liczne źródła, dające początek wielu rzekom. Niezurbanizowane, wolne od wielkomiejskiej cywilizacji, niemal dziewicze tereny, od lat są doskonałym miejscem aktywnego wypoczynku.

Zachowane obiekty zabytkowe to układ urbanistyczny dawnego miasta Wiżajny z XVI w., kościół z dzwonnicą z XIX w. w Wiżajnach, park dworski w Starej Hańczy, pozostałości zabudowań dworskich i parku we wsi Sudawskie.

Historia Wiżajn rozpoczyna się jeszcze w czasach, kiedy tereny te zamieszkiwane były przez plemiona jaćwieskie. Prawdopodobnie w miejscu dzisiejszych Wiżajn mieściło się centrum jaćwieskiej włości wymienianej w 1253 r. jako Weyze. Nazwa jeziora – Wezezen – ok. 1385 r.

Już w XIV w. w Wiżajnach była karczma na szlaku kupieckim prowadzącym w stronę Sejn. W podaniach wymienia się ją jako słynącą z tego, iż w jej menu ważne miejsce zajmowały raki. W 1409 r. miano nimi tu poczęstować polującego w okolicy króla Jagiełłę. Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od litewskiego słowa vežys, oznaczającego raka.

Pierwszą odnotowaną w dokumentach siedzibą w tej części Puszczy Mereckiej był założony nad jeziorem Wiżajny dwór bojara Piotra Łysego. Bojar wraz z synem w 1549 r. osadził się tu w ramach zainicjowanej przez królową Bonę akcji osiedleńczej ludności przybywającej z Mazowsza i Litwy, która miała powstrzymać ekspansję terytorialną Prus. Dla prawidłowego funkcjonowania wsi konieczne stało się założenie miasta jako lokalnego ośrodka wymiany handlowej. Istnieją przypuszczenia, że prawa miejskie nadano około 1570 roku, jednak dokładna data powstania osady i miasta Wiżajny nie jest znana. W zapisach parafii Puńsk z 1606 r. zanotowano, że „…droga wiodła obok miasta Wiżajny…”.

11 maja 1693 r. król Jan III Sobieski chcąc wzmocnić znaczenie Wiżajn, potwierdził prawa miejskie, nie odwołując się jednak do wcześniejszego przywileju. Kolejnego potwierdzenia dokonał 14 lutego 1792 r. kró1 Stanisław August Poniatowski w okresie porządkowania spraw miejskich przez Sejm Wielki.

W XIX w. podjęto w mieście inwestycje budowlane, głównie sakralne. W latach 1823- 1825 wzniesiono neoklasyczny kościół, a od 1842 r. funkcjonował też zbór ewangelicki. Własne miejsce kultu mieli również Żydzi, którzy stanowili najliczniejszą grupę wśród mieszczan. W 1845 r. został wykonany plan regulacyjny, założono nowy rynek i dokonano częściowej regulacji miasta, jednak Wiżajny nie zdołały wybić się do rangi prawdziwego ośrodka miejskiego. Prawa miejskie Wiżajny utraciły w 1870 r.

Po I wojnie światowej w 1921 r. w Wiżajnach będących siedzibą gminy mieszkało 1396 osób utrzymujących się głównie z rolnictwa. Po wybuchu II wojny światowej Wiżajny dostały się pod okupację niemiecką. Hitlerowcy po zajęciu osady dokonali pogromu Żydów, zaś wielu Polaków osadzili w zorganizowanym przez siebie prowizorycznym obozie. W czasie wojny w Wiżajnach istniała placówka Armii Krajowej, a w okolicy utrzymywały się oddziały partyzanckie. Wieś bardzo ucierpiała w czasie II wojny światowej, bowiem zniszczono ją prawie w 70%. Wiżajny wyzwolone zostały 23 października 1944 r. przez Armię Radziecką.

Dzisiaj Wiżajny, to nie tylko ośrodek władzy gminnej, ale także regionalne centrum życia społeczno – gospodarczego i kulturalnego. Są coraz bardziej znanym ośrodkiem turystycznym odwiedzanym nie tylko przez gości z Polski, ale także z zagranicy.

UZASADNIENIE I OPIS HERBU

Nie zachowały się żadne pieczęcie samorządu gminy ani miasta Wiżajny z okresu przedrozbiorowego.

Pierwszym dokumentem z opisem herbu Wiżajn jest przywilej Jana III Sobieskiego
z dnia 11 maja 1693, w którym jest napisane:

Na dowód tegoż prawa magdeburskiego ozdoby i pomnożenia jego, pieczęć miejska miłościwie naznaczywszy i nadawszy, w tymże liście naszym, wszystkim wobec mieszczanom naszym wiżańskim miłościwie od nas danym, taką pieczęć i herb za największy klejnot dla tym doskonalszego świadectwa jaśniejszego dokumentu wyrazić rozkazaliśmy: orła białego w czerwonym polu, złotym pasmem przepasanego, dokoła inscriptia: Sigillum Civitatis Wizanensis.”1

W dniu 14 lutego 1792 r. kró1 Stanisław August potwierdził prawa miejskie dla Wiżajn. Odnośny fragment przywileju brzmi:

Onemu herb taki, jaki z dawna mieli nadajemy, jak się tu odmalowany widzieć daje, to jest orła białego w czerwonym polu złotym pasem przepasanego, którego to herbu na pieczęciach i wszelkich oznakach temuż miastu używać pozwalamy”.2

Rysunek w przywileju jest w stylistyce końca XVIII w. Oryginalny herb nadany niemal równo 100 lat wcześniej niewątpliwie musiał być w stylu drugiej polowy wieku XVII. Za wzór tego stylu można i należy uznać orły z okresu panowania króla Jana III Sobieskiego.

Projekt herbu oparty jest na wizerunku herbu króla Jana III Sobieskiego znajdującego się na balustradzie z końca XVII w. w Kościele Mariackim w Krakowie oraz monety z roku 1685, natomiast rysunek z 1792 r. determinuje układ złotego opasania orła.

Tak więc herbem Gminy Wiżajny jest: W polu czerwonym orzeł biały przepasany pasem złotym w lewo ukośnym.

OPIS FLAGI

Flaga Gminy Wiżajny wynika z herbu i przedstawia na płachcie czerwonej
o stosunku boków 5 : 8
na jej środku godło herbowe tj. orła białego przepasanego pasem złotym w lewo ukośnym.

1 Metryki Litewskie, ks. 146, s. 797

2 AGAD, zbiór dokumentów pergaminowych, nr 7164

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay

2 myśli na temat “HERB GMINY WIŻAJNY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Błąd bazy danych WordPressa: [INSERT, UPDATE command denied to user 'wizajnyinfo'@'10.254.34.135' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_2__974818834', '1563829499', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Błąd bazy danych WordPressa: [INSERT, UPDATE command denied to user 'wizajnyinfo'@'10.254.34.135' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_2__974818834', '{\"photocrati-ajax#ajax.min.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/ajax\\/static\\/ajax.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#gritter\\/gritter.min.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/gritter\\/gritter.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#gritter\\/css\\/gritter.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/gritter\\/css\\/gritter.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#ngg_progressbar.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/ngg_progressbar.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#ngg_progressbar.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/ngg_progressbar.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#select2\\/select2.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/select2\\/select2.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#select2\\/select2.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/select2\\/select2.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#jquery.nextgen_radio_toggle.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/jquery.nextgen_radio_toggle.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#jquery-ui\\/jquery-ui-1.10.4.custom.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/jquery-ui\\/jquery-ui-1.10.4.custom.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#nextgen_admin_page.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/nextgen_admin_page.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#nextgen_admin_page.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/nextgen_admin_page.min.js\",\"photocrati-frame_communication#frame_event_publisher.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/frame_communication\\/static\\/frame_event_publisher.min.js\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#nextgen_gallery_display_settings.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/nextgen_gallery_display_settings.min.js\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#nextgen_gallery_display_settings.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/nextgen_gallery_display_settings.min.css\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#nextgen_gallery_related_images.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/nextgen_gallery_related_images.min.css\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#common.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/common.min.js\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#trigger_buttons.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/trigger_buttons.min.css\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#jquery.waitforimages.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/jquery.waitforimages.min.js\"}', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Błąd bazy danych WordPressa: [UPDATE command denied to user 'wizajnyinfo'@'10.254.34.135' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1563829499' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_2__536483053'

Błąd bazy danych WordPressa: [UPDATE command denied to user 'wizajnyinfo'@'10.254.34.135' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '{\"photocrati-ajax#ajax.min.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/ajax\\/static\\/ajax.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#gritter\\/gritter.min.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/gritter\\/gritter.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#gritter\\/css\\/gritter.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/gritter\\/css\\/gritter.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#ngg_progressbar.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/ngg_progressbar.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#ngg_progressbar.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/ngg_progressbar.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#select2\\/select2.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/select2\\/select2.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#select2\\/select2.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/select2\\/select2.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#jquery.nextgen_radio_toggle.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/jquery.nextgen_radio_toggle.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#jquery-ui\\/jquery-ui-1.10.4.custom.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/jquery-ui\\/jquery-ui-1.10.4.custom.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#nextgen_admin_page.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/nextgen_admin_page.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#nextgen_admin_page.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/nextgen_admin_page.min.js\",\"photocrati-frame_communication#frame_event_publisher.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/frame_communication\\/static\\/frame_event_publisher.min.js\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#nextgen_gallery_display_settings.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/nextgen_gallery_display_settings.min.js\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#nextgen_gallery_display_settings.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/nextgen_gallery_display_settings.min.css\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#nextgen_gallery_related_images.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/nextgen_gallery_related_images.min.css\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#common.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/common.min.js\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#trigger_buttons.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/trigger_buttons.min.css\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#jquery.waitforimages.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/jquery.waitforimages.min.js\"}' WHERE `option_name` = '_transient_2__536483053'