IX sesja Rady Gminy Wiżajny

Uprzejmie zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 10 września 2015 r. zwołałem na dzień 23 września 2015 r. (środa) na godz. 1000 IX sesję Rady Gminy Wiżajny. Sesja odbędzie się w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Porządek sesji obejmuje:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z okresu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów oraz odpowiedzi Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/106/92 Rady Gminy
  w Wiżajnach z dnia 9 października 1992 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2015-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury będącej stałą Komisją Rady Gminy Wiżajny.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Dodaj komentarz