Remont kolejnego odcinka drogi Wiżajny – Smolniki – Sidory

Dobiega końca inwestycja Powiatu Suwalskiego polegająca na  przebudowie drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory. Dzięki tegorocznej współpracy Powiatu Suwalskiego i Gminy Wiżajny oraz dofinansowaniu z Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 zostanie niebawem oddany do użytku 2 km odcinek drogi. Nowy asfalt, kosztem blisko 2 mln złotych został ułożony od Rogożajn Wielkich do m. Soliny.

W klasyfikacji dróg powiatowych jest to droga główna. Jest to trasa o tyle istotna, że prowadzi przez tereny szczególnie atrakcyjnie turystycznie, przez teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego.  Stanowi więc wizytówkę dostępności Powiatu suwalskiego nie tylko dla mieszkańców, ale i odwiedzających.  

Powiat Suwalski od lat realizuje odcinkowo modernizację drogi Wiżajny – Smolniki – Sidory w celu podniesienia jej  standardu. W 2011 r. Powiat wyremontował most w Kleszczówku na rzece Szeszupie, w 2013 roku wyasfaltował drogę w Smolnikach i poszerzył inwestycję o budowę w miejscowości chodników.  Również w 2013 r. zmodernizowane zostały 2 km drogi na trasie Wiżajny – Rogożajny Małe (Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013). W 2014 roku Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda wykonało pod drogą przejścia dla płazów. W 2016 r. natomiast Powiat zmodernizował trzykilometrowy odcinek od m. Sidory do Smolnik. Dzięki tym przedsięwzięciom stan drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory znacząco się poprawił na trasie o długości blisko 9 kilometrów.

Aktualnie opracowywana jest dokumentacja techniczna na remont kolejnego, ostatniego już  fragmentu drogi o długości 3 km od m. Soliny do Smolnik.

źródło: Powiat Suwałki

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

źródłoSuwalski Park Krajobrazowy

 

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Angielski dla dzieci w bibliotece!

   Jesteśmy w kolejnej edycji projektu „FunEnglish w bibliotece”, jaki firma Funmedia realizuje we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Mamy bezpłatny dostęp do kursu e-learningowego FunEnglish.pl na 6 stanowiskach komputerowych do 31 marca 2019 roku. 
Kurs Funenglish.pl jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat. Uczy poprzez zabawę – składa się z kilkuset filmów, edukacyjnych gier, fotolekcji i interaktywnych ćwiczeń. Sprawia, że dzieci mówią i myślą w języku angielskim, dzięki czemu postępy w nauce są znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach nauczania. 
Szczegóły w bibliotece, zapraszamy!!

źródło: Biblioteka Wiżajny

 

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Podziękowanie OSP Okliny za promesę w trakcie obchodów Regionalnych Dnia Strażaka w Suwałkach 20 maja 2018r.

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Przebudowa drogi Wiżajny – Smolniki

  Powiat Suwalski znalazł się w gronie sześciu powiatów, które zawarły umowy w zakresie wsparcia finansowego modernizacji dróg w województwie podlaskim. Pieniądze zostaną przekazane powiatowi w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wsparcie finansowe w wysokości blisko 953 tys. zł (50% wartości inwestycji) dotyczy przebudowy 2 km odcinka drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki. Stosowną umowę w tej sprawie podpisał 30 kwietnia 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim, Witold Kowalewski Wicestarosta Suwalski przy kontrasygnacie Grażyny Żukowskiej Gł. Księgowej. 

źródło: Powiat Suwałki

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Ogłoszenie

Poszukujemy osób do pracy w nowo- otwieranym sklepie Lewiatan w Wiżajnach. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie cv mailem.
Kontakt: rekrutacja@bjanex.pl

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Przekazanie druhom OSP z Oklin specjalnej promesy.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Oklinach w gminie Wiżajny, którym w połowie marca okradzino remizę, znów będą mogli ratować ludzi i mienie. W błyskawicznym trybie Komendant Główny PSP przyznał 12 tysięcy złotych na kupno nowego sprzętu.

Stało się tak na wniosek wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. W poniedziałek (16.04) przekazał on druhom z Oklin specjalną promesę. Pieniądze pochodzą z puli, którą dysponuje Komendant Główny PSP.

Te środki służą wspieraniu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Staramy się o nie dbać i je wspierać. Zresztą, każdego roku zwiększamy pulę środków dla ochotniczych straży pożarnych

– mówi Jarosław Zieliński.

Wicestarosta suwalski Witold Kowalewski zwraca z kolei uwagę na tempo załatwienia sprawy.

– Chciałbym podkreślić niezwykłą skuteczność pana ministra i szybkość, z jaką zadziałał. Pismo od druhów dotarło do pana ministra 4 kwietnia, a dzisiaj mamy 16 – mówił wicestarosta.

OSP w Oklinach otrzyma taką kwotę, o jaką wnioskowała. Nowy sprzęt wkrótce trafi do remizy. Będzie lepiej zabezpieczony przed kradzieżą, bo Urząd Gminy Wiżajny zamierza zainstalować w siedzibie OSP system alarmowy.

źródło: Urząd Gminy Wiżajny

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Osobowość roku 2017

Jakże wielkim,a zarówno miłym zaskoczeniem była informacja,którą otrzymałam od Kapituły Redakcji „Kuriera Porannego” i „Gazety Współczesnej” o nominacji mojej osoby na Osobowość Roku 2017 w kategoriach: „Kultura” (dziedzina, w której pracuję i która bliższa jest memu sercu)oraz,,Samorząd i społeczność lokalna”

Swoich działań nie podejmuję dla poklasku i wcale nie zabiegam o aplauz, uznanie czy wielkie honory lecz skoro już tak się stało spróbujmy udźwignąć bagaż tego wyzwania,które zależy tylko i wyłącznie od Was.
W plebiscycie może głosować każdy wysyłając:
SMS pod nr 72355 o treści ORK.37 w kategorii,,Kultura” 
oraz SMS pod nr 72355 o treści ORD.97 w kategorii,,Samorząd i społeczność lokalna”. 
Koszt pojedynczego SMS-a 2,46 zł.
Serdecznie dziękuję za uznanie, a dla Was z góry dziękuję za oddane głosy 
Małgorzata Danielewicz


Więcej szczegółów na serwisie internetowym pod adresem 

www.poranny.pl/osobowoscroku

www.wspolczesna.pl/osobowoscroku

źródło: Świetlica Wiżajny

 

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

HALOWEGO TURNIEJU W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W WIŻAJNACH

GMINNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO W WIŻAJNACH 

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

TURNIEJU 3-5-8

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay