Tag Archives: radni

Z ostatniej sesji

Sesja odbyła się w zaplanowanym terminie i czasie, przy stuprocentowej obecności Radnych. Frekwencja dopisała, bo, oprócz Pana Wójta z pracownikami Urzędu Gminy oraz niezawodnie przybyłych Pań i Panów Sołtysów, gościliśmy na sali sporo zaproszonych  gości ( przedstawiciele władz powiatowych, Straży Granicznej, Policji, Oświaty oraz Służby Zdrowia ) oraz osób- Obywateli naszej gminy, którzy zawsze są mile widziani i których zapraszamy na kolejne obrady, choć i bez tego każdy ma prawo uczestniczyć w jakimkolwiek posiedzeniu Rady Gminy. Tak czy inaczej, dzięki wszystkim za przybycie i fajnie, że jest zainteresowanie sprawami publicznymi. Czytana przez Was relacja nie będzie szczegółowa, punkt po punkcie, bo byłaby nudna. Przedstawię tylko niektóre momenty i aspekty niektórych spraw, czego nie wyczytacie z żadnego BIP- u, czy innego źródła. A więc….

Kliknij na czytaj więcej,aby się zapoznać z dalszą częścią wpisu

Najbliższa sesja

 Postanowienie

Przewodniczącego Rady Gminy Wiżajny

z dnia 19 marca 2013 roku

w  sprawie  zwołania XXIV sesji Rady Gminy Wiżajny

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2001 r.: Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 postanawiam:

 zwołać XXIV Sesję Rady Gminy Wiżajny na dzień 26 marca 2013 roku  (wtorek)
na  godz. 1000.
Sesja odbędzie się  w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Kliknij na czytaj więcej,aby zapoznać się z treścią dokumentu

Odbyło się …

Odbyło się spotkanie radnych Gm. Wiżajny zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, czyli 7 stycznia 2013 r. W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych. Była też jedna osoba w roli widza w osobie Pana Grzegorza Antonia, którego środowisko naszej gminy powinno pamiętać z ostatnich wyborów przedterminowych.
Aby czytać dalszą część wpisu kliknij czytaj więcej.

Aktualności

Końcówka roku dla Radnych zwykle jest okresem pracowitym ze względu na uchwalanie budżetu na następny rok. Sesję budżetową  przewidujemy pod sam koniec roku. Projekt budżetu został przygotowany i  przekazany Radzie Gminy przez Wójta zgodnie z przepisami do 15- go listopada. Radni mają teraz czas na zapoznanie się z propozycją budżetu. To samo dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 , choć w tej zmian nie ma , bo nie planujemy zwiększenia zadłużenia poprzez zaciąganie nowych kredytów , a właściwie nie możemy tego zrobić w obecnej sytuacji finansowej. Oba projekty trafiły również do Regionalnej Izby Obrachunkowej , której opinia jest niezbędna .

Kliknij czytaj więcej, aby zapoznać się z dalszą treścią wpisu.

Z ostatniej sesji RG Wiżajny

Była to już 21-sza sesja Rady Gminy Wiżajny tej kadencji. Odbyła się w ostatni wtorek , 30 października w sali nowo otwartej Remizy OSP Wiżajny po rozbudowie i modernizacji, która znajduje się nad garażami tejże Remizy.
Kliknij CZYTAJ WIĘCEJ

Kolejna XXI sesja Rady Gminy Wiżajny

Postanowienie

Przewodniczącego Rady Gminy Wiżajny

z dnia 19 października 2012 roku

w  sprawie  zwołania XXI sesji Rady Gminy Wiżajny

                Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2001 r.: Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

postanawiam:

 zwołać XXI Sesję Rady Gminy Wiżajny na dzień 30 października 2012 roku  (wtorek)
na  godz. 1100.
Sesja odbędzie się  w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

 

Kliknij na czytaj więcej,aby zapoznać się z porządkiem obrad.

Nastroje

Referendum zakończone, wyniki są już znane. A jak wasze nastroje drodzy internauci i mieszkańcy? Komentarze zostały odblokowane, możecie się dzielić swoimi odczuciami. Nie długo ukaże się wpis od Pana Wałejko, blog będzie dalej ,,żył”, napewno będą tutaj umieszczane wszelkie ważne informacje, wiadomości z terenu,a także galeria będzie się rozszerzać. W miarę możliwości i czasu stronę będziemy rozwijać dla Was.

Pozdrawiam serdecznie 🙂

,,Wiżajny. Przegrają ci, co zostaną w domach ” czyli artykuł na Suwałki24

Zapraszam do przeczytania artykułu kierując się bezpośrednio klikając TUTAJ

Lub czytając dalszą część wpisu kliknij na czytaj więcej. Pozdrawiamy

Relacja z kampanii

Kampania referendum trwa. Radni wędrują po Gminie, zapraszają ludzi do aktywnego uczestnictwa w referendum. Jeżeli ktoś ma życzenie, to tłumaczą istotę konfliktu między Radą Gminy,a obecnym Wójtem. Wszyscy przyjmują nas życzliwie, nie zdarzyło się, aby ktoś nie chciał z nami rozmawiać w ogóle.

Co zauważamy, to to,że nie wielu decyduje się na zdecydowaną dezaprobatę dla samego referendum oraz argumentów radnych. Wielu przyznaje rację, że czas na zmianę wizerunku Wiżajn, który ostatnio został zdominowany przez kontrowersyjne zachowania miłościwie nam panującego Pana Wójta Józefa Laskowskiego. Aby przeczytać dalszą część artykułu kliknij TUTAJ lub na czytaj więcej.