Tag Archives: wiżajny

WIŻAJNY NA STAREJ FOTOGRAFII

   W tym miejscu publikowane będą fotografie przedstawiające Wiżajny oraz jej mieszkańców uwiecznionych na zdjęciach w przeszłości. Jeśli w Państwa zbiorach znajdują się interesujące zdjęcia o takiej właśnie tematyce,  jeśli posiadacie w archiwum rodzinnym stare zdjęcia z dawnych lat i chciałbyś je pokazać innym – to zapraszamy do przesyłania fotografii. Zdjęcia za Państwa zgodą zeskanujemy i opublikujemy w naszym serwisie.

Kontakt:

        Tomasz Zamojski  – tel. 501386 218 lub  kontakt@wizajnyinfo.pl lub tomzamo@gmail.com

Fundacja Pogranicze, 1995, Ksiądz Ignacy Dziermejko. Opowieść o Suwalszczyźnie – „Ludzie Pogranicza”

IGNACY DZIERMEJKO-W DOMU RODZINNYM WSPOMNIENIA

Wszystkie zdjęcia po kliknięciu Więcej

Z ostatniej sesji

Sesja odbyła się w zaplanowanym terminie i czasie, przy stuprocentowej obecności Radnych. Frekwencja dopisała, bo, oprócz Pana Wójta z pracownikami Urzędu Gminy oraz niezawodnie przybyłych Pań i Panów Sołtysów, gościliśmy na sali sporo zaproszonych  gości ( przedstawiciele władz powiatowych, Straży Granicznej, Policji, Oświaty oraz Służby Zdrowia ) oraz osób- Obywateli naszej gminy, którzy zawsze są mile widziani i których zapraszamy na kolejne obrady, choć i bez tego każdy ma prawo uczestniczyć w jakimkolwiek posiedzeniu Rady Gminy. Tak czy inaczej, dzięki wszystkim za przybycie i fajnie, że jest zainteresowanie sprawami publicznymi. Czytana przez Was relacja nie będzie szczegółowa, punkt po punkcie, bo byłaby nudna. Przedstawię tylko niektóre momenty i aspekty niektórych spraw, czego nie wyczytacie z żadnego BIP- u, czy innego źródła. A więc….

Kliknij na czytaj więcej,aby się zapoznać z dalszą częścią wpisu

Najbliższa sesja

 Postanowienie

Przewodniczącego Rady Gminy Wiżajny

z dnia 19 marca 2013 roku

w  sprawie  zwołania XXIV sesji Rady Gminy Wiżajny

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2001 r.: Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 postanawiam:

 zwołać XXIV Sesję Rady Gminy Wiżajny na dzień 26 marca 2013 roku  (wtorek)
na  godz. 1000.
Sesja odbędzie się  w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Kliknij na czytaj więcej,aby zapoznać się z treścią dokumentu

Ile za śmieci ?

Do zdecydowanej większości z nas dotarła już zapewne wiadomość, że od 1 – go lipca 2013 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zajdą ogromne zmiany, nazywane nawet rewolucyjnymi, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi, choć nie wszystkie będą przez nas, jako zwykłych obywateli, bezpośrednio zauważone.   <<CZYTAJ WIĘCEJ>>

Dzień Babci i Dziadka

W dniu 15 stycznia 2013 r. w Świetlicy O.S.P. w Wiżajnach odbył się Dzień Dziadka i Babci.

Na zaproszenie przedszkolaków z oddziałów 0A i 0B licznie przybyli dziadkowie, babcie, Pani Dyrektor Mirosława Wierzchowska  oraz rodzice maluchów.

   Program artystyczny, przygotowany przez Panie Beatę Zamojską i Mirosławę Wiliwis, w wykonaniu dzieci bardzo się wszystkim podobał. Były wierszyki z okazjonalnymi życzeniami, piosenki i tańce. Następnie każe dziecko obdarowało swoje babcie i dziadków piernikowymi sercami. Prezenty bardzo się podobały i wywołały łzy wzruszenia u starszych państwa. W kolejnej części programu odbył się poczęstunek przygotowany przez mamy przedszkolaków.  W trakcie poczęstunku, przy akompaniamencie akordeonowym P. Stanisława, jako że jest to jeszcze okres świąteczny i karnawałowy, śpiewano tradycyjne kolędy i biesiady. Dla śpiewających przedszkolaków ze swoimi dziadkami były słodkie nagrody. Dla uatrakcyjnienia uroczystości  w międzyczasie maluchy zaśpiewały obecny hit czyli „ona tańczy dla mnie” który wzbudził  wielki aplauz i dużo śmiechu i radości. Miła atmosfera,  miłość przekazana wzajemnie przez dziadków i wnuków oraz  atrakcyjne występy na pewno na długo pozostaną wszystkim w pamięci.

Życzymy Seniorom dużo zdrowia, wiele radości i miłości oraz wszystkiego najlepszego na dalsze lata życia.

 Rodzice.

Oprac. i fot. Tadeusz Szyszkowski

Zapraszamy również do galerii kliknij TUTAJ ,aby zobaczyć zdjęcia.

Odbyło się …

Odbyło się spotkanie radnych Gm. Wiżajny zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, czyli 7 stycznia 2013 r. W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych. Była też jedna osoba w roli widza w osobie Pana Grzegorza Antonia, którego środowisko naszej gminy powinno pamiętać z ostatnich wyborów przedterminowych.
Aby czytać dalszą część wpisu kliknij czytaj więcej.

Spotkanie z przyrodą, ochrona dziuplaków

Wigierski Park Narodowy zorganizował akcję rozwieszania skrzynek lęgowych dla ptaków. Do akcji zaprosiliśmy mieszkańców parku oraz uczniów szkół z terenu parku i okolicy. Ptaki, które gnieżdżą się w dziuplach, nazywamy dziuplakami. Należą do nich: sikory, dzięcioły, muchołówki, wróble i mazurki, szpaki, pleszka, a także pliszka siwa i kowalik oraz pełzacze i niektóre sowy, tracze i gągoły. Choć niektóre z nich nie potrafią same wydrążyć dziupli, to w lesie ze starymi drzewami, także martwymi i spróchniałymi łatwo znajdują miejsca do gniazdowania. Działalność człowieka powoduje, że coraz trudniej znaleźć dziuplaste drzewa, coraz mniej starych drzew znajduje się przy drogach, w parkach czy w naszych gospodarstwach. Dziuplaki tracą miejsca gniazdowania. Wigierski Park Narodowy stara się zachowywać ich naturalne siedliska, pozostawia stare i obumarłe drzewa, jednak nie wszędzie jest to możliwe. Akcja rozwieszania budek ma na celu zwiększenie liczby miejsc lęgowych dla dziuplaków. Akcja spotkała się z dużym odzewem ze strony lokalnej społeczności – na spotkanie w dniu 7 grudnia przybyło ponad 30 osób. Warsztaty te dotyczyły ochrony dziuplaków poprzez wieszanie im skrzynek lęgowych oraz zimowe dokarmianie ptaków.
Akcja sfinansowana została ze środków WFOŚiGW w Białymstoku w ramach projektu pt. „NIE BÓJMY SIĘ PRZYRODY – edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym poprzez warsztaty i publikacje”.

Artykuł ze strony internetowej WPN.

W akcję włączyli się również przedszkolaki z kl. 0 B wraz z P. Beatą Zamojską z naszej Szkoły Podstawowej w Wiżajnach w dniu 4 stycznia tego roku. Budki lęgowe są teraz na drzewach w naszym Wiżańskim parku. Dzieci będą obserwować czy zamieszkają w nich ptaszki.

W warsztatach w WPN brał udział Tadeusz Szyszkowski, który społecznie przywiózł i zamontował budki oraz przekazał dzieciom informacje o lęgach.

Zapraszamy do oglądania zdjęć kliknij TUTAJ

Aktualności

Końcówka roku dla Radnych zwykle jest okresem pracowitym ze względu na uchwalanie budżetu na następny rok. Sesję budżetową  przewidujemy pod sam koniec roku. Projekt budżetu został przygotowany i  przekazany Radzie Gminy przez Wójta zgodnie z przepisami do 15- go listopada. Radni mają teraz czas na zapoznanie się z propozycją budżetu. To samo dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 , choć w tej zmian nie ma , bo nie planujemy zwiększenia zadłużenia poprzez zaciąganie nowych kredytów , a właściwie nie możemy tego zrobić w obecnej sytuacji finansowej. Oba projekty trafiły również do Regionalnej Izby Obrachunkowej , której opinia jest niezbędna .

Kliknij czytaj więcej, aby zapoznać się z dalszą treścią wpisu.

Z ostatniej sesji RG Wiżajny

Była to już 21-sza sesja Rady Gminy Wiżajny tej kadencji. Odbyła się w ostatni wtorek , 30 października w sali nowo otwartej Remizy OSP Wiżajny po rozbudowie i modernizacji, która znajduje się nad garażami tejże Remizy.
Kliknij CZYTAJ WIĘCEJ

Uroczystość otwarcia GOK i OSP

W sobotę 27 października odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia zmodernizowanego budynku GOK w Wiżajnach oraz strażnicy OSP w Wiżajnach. Aby przeczytać dalej kliknij na Czytaj Więcej

Kolejna XXI sesja Rady Gminy Wiżajny

Postanowienie

Przewodniczącego Rady Gminy Wiżajny

z dnia 19 października 2012 roku

w  sprawie  zwołania XXI sesji Rady Gminy Wiżajny

                Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2001 r.: Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

postanawiam:

 zwołać XXI Sesję Rady Gminy Wiżajny na dzień 30 października 2012 roku  (wtorek)
na  godz. 1100.
Sesja odbędzie się  w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

 

Kliknij na czytaj więcej,aby zapoznać się z porządkiem obrad.

Dożynki Gminno – Parafialne

Dożynki odbyły się przy bardzo sprzyjającej pogodzie. Uroczystość , zarówno w kościele , jak i w parku , przebiegła bez zakłóceń. Frekwencja , jeśli chodzi o mieszkańców , nie była może powalająca , ale było nas sporo. Wielu gości zaproszonych przez Wójta zaszczyciło zebranych swoją obecnością. Byli przedstawiciele Parlamentu , Kościoła , Powiatu , Policji , Wojska , Oświaty i Kultury , jak też wielu, wielu innych. Kliknij na czytaj więcej
Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć  z tej uroczystości TUTAJ